Snøskredvarsel for Voss søndag 10.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsam i terreng med mjuke fokksnøflak og i bratte solsider midt på dagen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdest i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små løssnøskred som du selv har utløst. Husk at selv et lite skred kan få konsekvenser nært terrengfeller.Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflaka som vart danna av vind fredag stabiliserast ytterlegare. Men det er framleis lett å løyse ut skred opp i storleik 2 i nokre få heng mot S og Ø. Så lenge nysøen frå laurdag ikkje vert påverka av vind er det kun laussnøskred i heng vend mot sola som er problemet, men det er lite vind som skal til for å evt danne ferske flak. I dei høgste fjellområda ligg det mykje fokksnø frå sist veke og fokksnøproblemet kan finnast i alle himmelretningar.
Snøoverflata er prega av nysnø og vind dei siste dagane og fredag var det kraftig vind frå nord. Tidlegare i veka har det vore varierande temperaturar med ulik nysnøgrense. Generelt har bindingane i nysnø og fokksnø vore gode. Høgt til fjells har vind frå SØ lagt igjen mykje snø i heng mot NV, men skiftande vindretning gjer at det kan liggje fokksnø i alle himmelretningar. Det gamle snødekket er smelteomdanna og gjenfrose etter kraftig mildvêr til fjelltopphøgde i slutten av februar.
Eit personutløyst flakskred str.1-2 er rapportert frå Myrkdalen fredag.
Etter at vinden løya fredag har det kome ca 10 cm nysnø uten vind laurdag.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lite nedbør i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

10.03.2019 kl. 16:00

1251 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Knedjup laussnø i skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Forrige vekes snøfall ligg fortsatt på den gamle fåra.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Vindformer. Her har det blese frå nordvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Vintegn på ryggar og konveksar i fjellsida som vender mot nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Ubunden snø i NNØ heile vegen frå 1300 til 500.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  1305 moh like nord av Lønahorgi. Ubunden snø....
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Vindformer 1300 moh på veg opp mot Lønahorgi fra sør. Siste vindretning etter siste snøfall (lørdag) har vore frå aust her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Nokre stader mjuk vindpakka snø med 25 cm innsynking med ski på beina. 1250 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  4 fingre fast fokksnø i åpent terreng 1250 moh på vei opp mot Lønahorgi fra sør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Mykje ubunden snø gir mulighet for laussnøskred i brattheng. Der vinden har flytta eller pakka snøen som kom fredag og lørdag, vil det vere mogleg for ein skiløper å løyse ut skred. Spesielt der flaka har dårlig understøtte. Får ingen faretegn søndag. Soloppvarming i sørvendte heng vil auke skredfaren utover dagen mandag.

Vær

Klarvær. Rim dannes spesielt under tregrensa. Varmt i sola, kaldt i skyggen. Pågående overflatefasettering.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Fokksnøen fra forrige veke har fortsatt lagdeling med middels binding til underlaget. Det har også vore vind på siste snøfall. Har ikkje heilt kontroll på mest utsatte himmelretning, då det har variert mykje på Lønahorgi. Men i vindskjerma terreng mot nord og nordøst er det ubunden snø.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Det ligger ubunden kald laussnø i dei fleste himmelretningar og der terrenget har skjerma for vind.

ObsID: 185514

Voss / AURLAND

Snø

10.03.2019 kl. 14:30

1426 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og snøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løs snø i overflaten uten vind, gir fint skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinden har tatt å «rufla» litt i snøen her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent med løs snø på progressivt hardere snø så skaren.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 1320moh øst. Ikke gravd til bakken mye snø, stanga på 270cm for liten. Gravd ca 70cm ned. 50cm snø ligger oppå skarelaget, tydelig skille. Snøen er løst på hardt, F på 1F-. Ikke noe kantkorn oppå skaren her. Men funnet mindre kant oppå skaren andre steder.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn bortsett fra tørre løsnøskred, se egen obs. Løsna før solen kom frem.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøen som falt på Lørdag ca 10cm ligger i så og si alle himmelretninger. Vind fra NV/V på Torsdag/Fredag fraktet snø i le for vinden. Under dette ligger feb skaren. Fokksnøen virker å stabilisert seg bra, og har lite hardhetsforskjeller, og bindinger til skaren er trolig gode.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lørdagens nysnø ca 10cm ligger uten vind i mange himmelretninger også på rygger å topper. Under dette ligger fokksnøen-V/NV vind, fra Torsdag/Fredag. Virker som gode bindinger i denne fokksnøen lite hardhetsforkjeller. For kaldt i dag til at den store solen, lagde snøen kram selv i bratt terreng. Mange tørre løsnssøskred naturlig og skiløper utløste. Eldre dekke består av solid skarelag. Ved vind øker skredfaren raskt, pga ligger løs snø ca 10cm klar for transport. Ellers vil fokksnøen stabilisere. Så uten vind synkende skredfaren med vind økende. Solen kan varme snøen i bratte solsider, men i dag for kaldt i luften. Ingen skred pga solen. For kalde luft tempraturer til at den varmen. Men kun vært ned til ca 900moh i dag. Gått tørreløssnøskred naturlig før solen kom frem, så ikke solvarmet de jeg så.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s Så og si vindstille, pent vær , stor sol. Kaldt ned mot -20 på natten betydelig varmere på dagtid. Men målt -12 på ca 1450moh ca kl 13

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1700 moh Løs snø ligger tørr og fin i så og si alle himmelretninger. Løsner på hardere fokksnø / skare.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 900 moh Snø som ble fraktet på Torsdag/Fredag skal nå mer til å trigge. Mulig det fortsatt finnes få heng som er lett å løse ut.

ObsID: 185441

Voss / VOSS

Snø

10.03.2019 kl. 14:24

1249 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot v
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot ø

Notater

ObsID: 185383

Voss / VOSS

Snø

10.03.2019 kl. 14:01

1086 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Snøen fra natt til lørdag virka som om den har stabilisert seg ganske godt allerede. Ingen særlig oppsprekking rundt skia eller reaksjon i små testheng og kanter. Det ligger myke fokksnøflak i heng mot SØ og S her i Jordalen. Motsatt side er avblåst og vindpakka. Snøen virker og ha klistra seg godt til gammelsnøen, også på 1200 moh

Tester

ECTN9@20cmQ2 Middels Brøt kun rett under spaden. Ingen forplantning. Til brudd i ganske tjukt lag med løsere lag av blanding av noen få tydelige nysnøkrystaller og mer nedbrutt snø. På steder hvor det evt finnes lag med tydeligere nysnøkrystaller vil kanskje forplantningen vært større

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er knytt til siste snøfall og vind fra NV. Det finnes svake lag av nedføyka løsere snø, som trenger noen dager på å stabilisere seg helt. Den gamle snøpakka utgjør for øyeblikket ikke noe skredfare Vil stabilisere seg med rolig vær, men om meldt snøvær og vind kommer inn på tirsdag vil det øke på igjen Varslet faregrad er riktig Meget bra!!

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 700 moh Akkurat som beskrevet i varselet er det dette jeg opplevde som dagens skredproblem

Skredaktivitet

Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1000 moh Så 4-5 flakskred som sikkert har gått natt til lørdag med snøfallet

ObsID: 185374

Voss / VOSS

Snø

10.03.2019 kl. 13:15

969 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Sastrugi. Vind fra NV

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skogen er det ca 20 cm løssnø:) fra tregrensa er det vindpåvirka. Sastrugi, kun noen få cm myk fokk, flak i leformasjoner.

ObsID: 185364

Voss / SAMNANGER

Snø

10.03.2019 kl. 12:44

589 moh

Vetlesulen (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

83 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Snølagene er stabile. Solen kan varme opp snøen mye. Så være obs i bratte store heng Solen vil fortsette å varme utover dagen, men ikke like sterkt. Varslet faregrad er riktig Det stemmer

Skredaktivitet

10. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra NV ↘ Ingen nedbør siste døgnet. Var delvis sol i går og fult sol i dag.

Skredproblem

Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt Tok stabilitetstesten. Ingen lag som kollapset.

ObsID: 185449

Voss / VOSS

Snø

10.03.2019 kl. 11:58

589 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot V. Tydelige Vindtegn i snøen. Ser ut som om vinden har kommer fra NV. Ligger mest snø i Ø og SØ. Her er det 20 -30 cm ubunden snø:)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s fra SØ ↖ Nydelig vintervær :) sol kaldt og ganske vInnstille siste døgn.

ObsID: 185342

Voss / AURLAND

Snø

10.03.2019 kl. 11:42

1320 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Str 1-2 tørre løssnøskred.

Skredaktivitet

10. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1500 moh Tørre løsnøskred i trolig alle himmelretninger. Str 1-2 . Bratt terreng , gått i natt, før sola kom frem.

ObsID: 185344

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.03.2019 kl. 11:11

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt. Muleg fare er fokksnø.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt kaldt og stabilt..

ObsID: 185328

Voss / VOSS

Snø

10.03.2019 kl. 10:45

955 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Vindpåvirka på ryggformasjoner til laussnø i innsenking i terrenget i NV himmelretning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Oppsprekking rundt skia
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Nedføyka nysnølag under fokksnø. Q2 bruddflate.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Skredaktivitet

10. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S, SV. Under 1000 moh

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng NV over 900 moh Sannsynlig for skiløpar å løyse ut flakskred i brattere terreng i NV. Varierende mengde fokksnø over nedføyka nysnølag, inntil ca40cm fokksnø i denne fjellsida over ca900moh.

ObsID: 185467

Voss / AURLAND

Snø

10.03.2019 kl. 07:04

810 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solen står opp i øst, skyfritt.

Snødekke

Ser ikke snøfokk. Trolig ligger gårsdagens nysnø for det meste urørt av vinden.

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s Ser ingen skyer. Temp sank når de forsvant.

ObsID: 185278

Voss / AURLAND

Snø

09.03.2019 kl. 16:00

1650 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været rundt kl 09.30 snø og lavt skydekke.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sluttet å snø rundt 12 tiden. Og det skyene sprakk noe opp, ser solen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Selv på 1650moh ligger det ca 10cm nysnø så og si uten vind i seg. Dekke under har blitt pakket hardere.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Samme sted
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Og enda et i samme området.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen steder sprekker snøen opp, 1f snø på F+ snø. Men dette gjelder få / noen heng. Sprekken på bilde er fra N på ca 900moh.

Snøprofil

4 lagdelinger observert Ca900moh Nordlig, kun ned til skaren, skarelaget er nok tykkere, jeg satte bare 10cm, målte det ikke må jeg innrømme. Fra stedet jeg fikk sprekker. Men dette gjelder mange steder, overlignende lag har mange steder ikke så stor hardhetsforskjell. Derfor får man ikke sprekker så mange plasser. Kantkornene er småe ca 0,5mm og svake lage har jeg satt til løs nysnø.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det kom ca 10cm nysnø i natt morgentimene. Denne har kommet så og si uten vind og finnes over alt. Dekke under har varierende hardhet etter V/NV vind i går. Hardere flak høyere til fjells der vinden har vært sterkest. Det ligger nå 35cm snø oppå skaren, på ca 900moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind fra V / NV fraktet snø i le på Torsdag / Fredag. Denne snø har nå fått ca 10cm snø på seg , uten særlig vind. Finnes over alt. Flakene har ulikt hardhet under, fra 4F / P. Noen steder ikke så stor hardhetsforkjeller, mens andre steder sprekker det opp. Vil mens trolig løsne på løsere snø / småe kantkorn, men kan løsne på glatt skare også. Med tiden vil flakene stabiliseres, men kald værtype gjør at det ikke går så fort. I syd kan solen hjelpe på slik at dette går noe fortere der. Men enn så lenge tenker jeg lett å løse ut, men kanskje få heng? Litt usikker der ja. Finnes 10cm nysnø stort sett over alt klar for transport. Solen kan løsne denne snø i bratt syd , hvis den kommer frem.

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Stedhvis ok sikt ikke sett noen skred.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 3 m/s fra Ø ← 80% skyer Temp målt på 1700moh, betydelig varmer lavere ned uten at jeg målte tempen. Snø først på dagen frem til 12 tiden. Så oppklarning, men noe lokal tåke. Stedhvis pen himmel i kveld, betydelig mindre skyer.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 900 moh Kan også finnes i andre himmelretninger fordi det tidligere i uken ble fraktet fra Sø. Men siste vind kom fra V/Nv. Fraktet snø i le og dannet flak, på løsere snø / småe kant så feb skaren. Noen steder sprekker det opp, mens generelle inntrykket er kanskje at det har stabilisert seg noe. Men fortsatt tenker jeg lett å løse ut, men et sted mellom få / noen heng.

ObsID: 185220

Voss / VOSS

Snø

09.03.2019 kl. 13:47

1075 moh

Vetlesulen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vetlesulen Kommentar:  Sementen/isen starter på 122cm fra bakken. 122cm-148cm nysnø lag fra torsdag. Hardet 4f. 148cm-158cm lag med fokksnø fra fredag: hardhet 1f 158-167cm nysnø hardhet fist

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gikk et flakskred under heisen i en sørside på fredag.

Snødekke

167 cm totalt 9 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Vinden har blåst en den fra nord tidligere dager. Så det ligger en del mer snø i sørlige sider(le). Nattens snøfall har ikke blitt påvirket av vind. Så den ligger i alle himmelretninger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Vær

-4 °C 2 m/s fra N ↓ 30% skyer Kom ca 8-10cm snø over natten. Vært litt sol men det meste tynt skydekke

Skredproblem

Ubunden snø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt SØ, S, SV

ObsID: 185234

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

09.03.2019 kl. 13:17

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt kaldt og stabilt..

ObsID: 185145

Voss / VOSS

Snø

09.03.2019 kl. 12:04

962 moh

Stig Anton Hordvik (Ukjent)

Notater

Veldig variabelt, vekslende mellom løssnø og flak, kun mulig å løse ut små til middels store skred, stortsett gode bindinger

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tester

ECTN17@35cmQ2 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig Noen bratte heng Ø over 1000 moh

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 185110

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 16:00

1260 moh

Stig Anton Hordvik (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind transportert snø over 1000 m

Tester

ECTN27@40cmQ3 Middels Godt sintret flak over bruddet, 1 finger. Hardhet og tykkelse på flaket varierer mye i terrenget, hovedsakelig vind fra nord men mye lokale variasjoner

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt SØ, S, SV over 1000 moh

ObsID: 185037

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 15:56

1235 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Lille blokktest: fekk brudd i nedføyka nysnølag Q2-Q3 (mulig bruddflata ble påvirka i det vi tok ut blokken slik at et opprinnelig Q2 brudd ble tilnærma Q3 brudd). Bruddet gjekk i "runde 2" med litt hardere slag på sida av blokka- slag 2 med albuekraft. Bruddet gjekk innen 1m frå overflata av snødekke. Ca 60cm ned i snødekket og ca 10 cm over den smelteomvandlasnøen (bilde Stabilitetstest). Testene ble utført i lite leformasjon. Snødekket over den smelteomvandlasnøen varierte ellers i terrenget frå avblåst til ca+70cm. Tydelig tegn på vindtransport i overflata frå ca1100moh og oppover. En del vind, estimert ca 7m/s frå N/NV. Moderat snøfokk på fjelltoppane idag.

Vær

7 m/s fra N ↓ Skiftande vær fra noe sol, overskya, snøbyger i 14 tiden, opplett og en del vind i fjellet i løpet av dagen. Vind frå N-NV.

Tester

ECTN28@40cmQ3

ObsID: 185042

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 15:00

1237 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været, en og annen svært små snøbyger kom også.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø siste dager på hard skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fint i skogen løs snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinden har fått jobbet her fra vestlig. Blåst skaren frem i dagen, og flak fra 4F til P.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sikt over til nabo fjell tydelige vindtegn i snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Der snøen ligger som løs snø og er mindre mengder løst, ca 5cm. Har den begynt å bli omvandlet til kantkorn.
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Vind danner flak, sprekker opp på løsere snø så skaren. Har kutta understøtten, men sprekken går bortover ser derre. Man hadde trolig kunnet løsna skred i dag i innblåste bratte heng.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind fra V / NV frakter snø over skog grensa. Ser snøfokk på lang avstand. Står ut fra topper.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Nysnø de siste dager ca 20- 30cm ligger urørt av vinden i skogen og skjerma formasjoner. Over skogen har vinden fått jobbe med snøen, alt fra myke flak til hardere flak. Under denne nysnø er det svært hard skare, anser eldre dekke som stabilt. Men har ikke gravd. Der snøen er løs og mindre mengder ca 5cm har den begynt å bli kantkorn,finnes også småe kantkorn, over skaren. Blanda med løsere snø. Spesielt der innblåst mengder er små. Jeg observerte også svært små områder med rim på snøoverflaten, men disse områder var små ja.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind fra V/NV frakter løs snø over i le. Danner flak, flakene har svært ulikt hardhet alt fra 4F til P. Disse flak ligger på løsere snø / småe kantkorn, så skare. I skogen og skjerma / lune formasjoner er det løs snø, fint skiføre. Under denne snø ligger det hard skare. Kun vært til ca 1250moh i dag. Ikke gravd under skaren, men anser skredproblemet til å være opp i dagens Solen gjør snøen noe kram i bratt syd. Forventer mindre transport av snø,og ikke noe særlig snø, de nærmeste dager. Så fokksnøen vil med tiden stabilisere seg. Og skal mer til å trigge skred. Men kald værtype fremover vil gjøre at dette går senere spesielt kanskje i nordlig sektor. Det er kantkorn i overflaten småe, der det ligger mindre mengder løs snø, ca 5cm. Og kantkorn småe over skaren blanda med løs snø. Dette må følges med på videre. Foreløpig anser jeg skredproblemet som løs snø, men noe ville nok kanskje ha valgt kantkorn over skare eller nedføyket kantkorn. Men jeg mener den foreløpig oppfører seg som løs snø. Derfor velger jeg det som skredproblem.

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred å se. Sett inn i store bratte le sider.

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 5 m/s fra NV ↘ 70% skyer Temp målt på rundt 1100moh. Vinden er alt fra vindstille til opp mot 10ms. Lettskyet vær, gløtt av solen. Noen 10min snøbyger kom også.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 900 moh Over skogen har vinden laget flak over løsere snø av ulikt hardhet. Str 1-2 der det er myke flak, og skal ikke utelukke str 3 ved hardere flak. Men da skal det trolig noe mer til å trigge det. Denne løsere snø har noe småe kantkorn i seg, ligger oppå hardt skarelag. Men den oppfører seg fortsatt som løs snø, men bør følges med på videre utvikling av kanten over skaren. Meldt kald værtype fremover.

ObsID: 185005

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 14:14

1457 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tydelig tegn på vindtransport i fjellet frå ca1100moh oppover. Snøfokk på fjelltoppane idag.

Snødekke

Moderat snøfokk Snøfokk vind frå N.

ObsID: 184980

Voss / VOSS

Snø

08.03.2019 kl. 12:17

1061 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Begynnende rim frå denne høgda.

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184910

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

08.03.2019 kl. 11:41

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ein del vind fører til opplagring av fokksnø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det blir kaldt, og det stabiliserar seg etterkvart..

ObsID: 184900

Voss / VOSS

Snø

08.03.2019 kl. 11:39

897 moh

sigrid@myrkdalen.no (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  sigrid@myrkdalen.no
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  sigrid@myrkdalen.no

Skredhendelse

8. mar 11:20 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Nær rygg

ObsID: 184901

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 10:47

901 moh

Maria (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Snø fra NØ ↙ 70% skyer Opplevde vind fra nordøst, men endel lokale variasjoner pga terrenget.

ObsID: 185020

Voss / VOSS

Snø

08.03.2019 kl. 10:45

964 moh

Skipatrulje Myrkdalen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Skipatrulje Myrkdalen

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprakk relativt lett i dag tidlig. Virker som om det er meir stabilt no.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i natt 19 ms. Mindre no. 8 ms.

ObsID: 184876

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 15:59

1272 moh

oormasen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Kram snø i overflaten. Synker nedi ca 10 cm. Jevnere snødekke her oppe. Skaren er stort sett dekket av nysnø.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 1 m/s fra Ø ← 100% skyer

ObsID: 184696

Voss / VIK

Snø

07.03.2019 kl. 15:34

978 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

Ikke snøfokk Ser svake teikn til pålagring pga vind på brøytekanter

Vær

Snø -3 °C 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Nysnøflak i alle himmelretningar. Men kun nokon stader den er bunden. Snøen virkar fuktig og seig. Vinden har enno ikkje teke noko av betydning . Har vore på ski opp til ca 1100moh og deretter bil over Vikafjell. Kanskje lettare å løyse ut høgare til fjells?

ObsID: 184690

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 15:23

1115 moh

oormasen (*)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Ca 45 cm snø over skare her.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Brudd like ved den gamle skaren. Mulig begynnende kantkorn? Usikker.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Fuktig Snøen som har kommet siden søndag er ujevnt fordelt. Myke fokksnøflak ligger i søkk og vestvendte heng. Ellers avblåst og isete.

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Snø 1 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer Fortsatt over null. Kun lett snøbyge.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V, NV over 800 moh Ingen sjiktoverganger påvist i den ferske snøen på dette stedet.

ObsID: 184686

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 14:38

975 moh

oormasen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Vestvendt leheng like over tregrensa.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk i vestvendt leheng. Forsøkte å løse ut et lite testheng. Fikk respons i form av drønn og sprekk, men flaket gikk ikke. Vinden fra i natt har lagt opp en hel del fokksnø like over tregrensa. Fortsatt fuktig snøoverflate.

Snødekke

ObsID: 184670

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 14:19

896 moh

oormasen (*)

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I morges var det -2 grader på hytta, 700 moh. Temp opp 5 grader i løpet av formiddagen.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Over betongsnøen ligger nå ca 25 cm fuktig snø som har falt siden søndag/mandag. Denne snøen er neppe tilgjengelig for vindtransport før den har fått tørke ut i kjøligere vær.

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer Tåka kommer og går. Noen tette snøbyger i området fram til ca kl 11. Sterk innstråling mykner snødekket. Vindstille under skoggrensa siden i natt, men frisk vind i går kveld.

ObsID: 184664

Voss / VIK

Snø

07.03.2019 kl. 13:46

912 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Laussnøskred i bratt terreng, ned på veg.

Skredhendelse

7. mar 13:30 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Ubunden snø 15 cm høy bruddkant Brattheng Skred ned i veibane, skredmassar i 1/4 køyrebana. Losna i svært bratt terreng, skredet starta rett i underkant av klippe. Mest truleg gått ila. Siste timen. Kanskje sjangs for fleire slike skred i samme område, men dette er ein antagelse. Me stoppa ikkje for å studere.

Ulykke/hendelse

Snø Vei

ObsID: 184660

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 12:47

807 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Ca en halvmeter nyere snø over gammelt smelteomvandlet snødekke. Aktuelt lite heng er nordvendt, ca 826 m o.h.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Dagens snowpilot. Det føles som om at det er litt fuktighet i den nyere snøen, til tross for temperaturer under 0 grader. Profilet er fra ca 826 m o.h., og en liten avstikker opp til ca 880 m o.h., viser snø som føles mye tørrere. Enklest for morgendagens vind å transportere snø over ca 900 m o.h.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Rasterplate står 35 cm down. Bruddet her var på grensen til propagering på det 30 slaget. Bildet illustrerer godt dagens skredproblem med skikt av nysnø innad i den nyere snøen fra de par siste dagene. Så vidt vært å nevne; det gamle snødekket er bombestabilt, og på lokaliteten var det tele i bakken.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Litt vind har det vært, men lite snø tilsier at det ikke har blitt all verdens med innblåst snø i leheng under 900 m o.h. Her vestvendt miniheng ca 700 m o.h.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Under 900 m o.h. i "mitt" området i dag så hadde vinden vært til stede i snøen, men ikke veldig kraftig. Det har dannet seg små skavler og leheng fra vest til nord, har blitt ladet. Ca 50 til maks 100 cm nysnø i innblåste leheng. Generelt 20 cm over gammelt snødekke/ bar bakke opp til ca 900 m o.h.

Tester

ECTN30@35cmQ3 God På grensen til propagering i et lag med nedføyket nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Opp til ca 900 m o.h., er det noen fuktighet i snøen, men denne forsvinner over denne høyden. I løpet av de siste dagene er det akkumulert ca 50 sm med innblåst snø i heng fra ca vest til nord. Noen få heng kan kanskje ha snø akkumulert opp til en meters dybde. Generelt i terrenget er det 20 cm løsere snø over bart terreng, eller gammelt bombestabilt smelteformssnødekke. Dagens skredproblem vises godt med bildet av stabilitetstester. Det er løsere lag med nysnø innad i den nye snøpakken som det er mulig å provosere frem brudd i. Ikke reaksjon i testheng, og den nye snøen binder seg svært godt til det gamle snødekket så langt jeg har sett. Litt begrenset informasjon i dag, i og med at jeg ikke var høyere enn 900 m o.h., men det går an å tenke seg at kraftigere vind og kaldere snø i høyden, gir mer ustabil fokksnø, enn i lavlandet. Det er meldt at temp skal litt ned i morgen, og vinden skal reverseres til nordvestlig retning. Dette fører til at skredproblemet fra i dag speilvendes, og litt kaldere temperaturer tilsier at over ca 900 m o.h. vil det ta litt lengre tid i morgen før fokksnøen stabiliseres. Varslet faregrad er for høy Observasjonene i dag tilsier FG 2, men tenkte forhold i høyden kan tilsvare en FG 3, men dette har det ikke lyktes meg å observere i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV under 900 moh Har bare vært opp til nesten 900 m o.h., i dag, og snøen har noe fuktighet opp til ca denne høydebegrensningen. Over 900 m o.h., forventer jeg at snøen er tørr, og at vinden har tatt mer. Over 900 m o.h. ville jeg gitt noen bratte heng, istedenfor få bratte heng. Mulighet for våte løssnøskred under ca 600 m o.h., men snømengden er så liten i Bergsdalen at det vil ikke bli noe ut av det.

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 184637

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 10:38

590 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  100 m o.h.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  600 m o.h., kjører brøytebil uten plog..

Vær

Snø 0 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Kommet ca 20 cm tung våt nysnø på ca 600 m o.h.

ObsID: 184602

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 06:49

848 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Sprekker litt på skaren under iblant. Ingen propagering.

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Opphold i går kveld. Begynt å komme litt snø på mårraskvisten. Ikke snødrift. Vindretningen veksler litt på nord.

ObsID: 184566
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.