Snøskredvarsel for Voss lørdag 09.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt. Minkande skredfare i løpet av dagen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflaka som vart danna av vind fredag vert gradvis stabilisert og faregraden går ned. Men det er framleis lett å løyse ut skred opp i storleik 2 - middels store i nokre heng. Dei ferskaste flaka ligg i heng mot S, men det kan også liggje fokksnø i fleire himmelretningar som er vanskelegare å løyse ut. Der sola kjem fram kan str.1 - små laussnøskred løysast ut naturleg.
Snøoverflata er prega av nysnø og vind dei siste dagane og torsdag kom det over 30 cm nokre stader. Tidlegare i veka har det vore varierande temperaturar med ulik nysnøgrense. Generelt har bindingane i nysnø og fokksnø vore gode. Høgt til fjells har vind frå SØ lagt igjen mykje snø i heng mot NV, men skiftande vindretning gjer at det kan liggje fokksnø i alle himmelretningar. Det gamle snødekket er smelteomdanna og gjenfrose etter kraftig mildvêr til fjelltopphøgde i slutten av februar.
Eit personutløyst flakskred str.1-2 er rapportert frå Myrkdalen fredag.
Nysnø med høge temperaturar torsdag gav lite spenningar i snøen opp til 1100 moh. Kraftig vind natt til fredag har flytta mykje snø inn i leheng.
5 - 8 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lite nedbør i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / AURLAND

Snø

09.03.2019 kl. 16:00

1650 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været rundt kl 09.30 snø og lavt skydekke.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sluttet å snø rundt 12 tiden. Og det skyene sprakk noe opp, ser solen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Selv på 1650moh ligger det ca 10cm nysnø så og si uten vind i seg. Dekke under har blitt pakket hardere.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Samme sted
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Og enda et i samme området.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind fra V / NV fraktet snø i le på Torsdag / Fredag. Denne snø har nå fått ca 10cm snø på seg , uten særlig vind. Finnes over alt. Flakene har ulikt hardhet under, fra 4F / P. Noen steder ikke så stor hardhetsforkjeller, mens andre steder sprekker det opp. Vil mens trolig løsne på løsere snø / småe kantkorn, men kan løsne på glatt skare også. Med tiden vil flakene stabiliseres, men kald værtype gjør at det ikke går så fort. I syd kan solen hjelpe på slik at dette går noe fortere der. Men enn så lenge tenker jeg lett å løse ut, men kanskje få heng? Litt usikker der ja. Finnes 10cm nysnø stort sett over alt klar for transport. Solen kan løsne denne snø i bratt syd , hvis den kommer frem.

Snøprofil

4 lagdelinger observert Ca900moh Nordlig, kun ned til skaren, skarelaget er nok tykkere, jeg satte bare 10cm, målte det ikke må jeg innrømme. Fra stedet jeg fikk sprekker. Men dette gjelder mange steder, overlignende lag har mange steder ikke så stor hardhetsforskjell. Derfor får man ikke sprekker så mange plasser. Kantkornene er småe ca 0,5mm og svake lage har jeg satt til løs nysnø.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 3 m/s fra Ø ← 80% skyer Temp målt på 1700moh, betydelig varmer lavere ned uten at jeg målte tempen. Snø først på dagen frem til 12 tiden. Så oppklarning, men noe lokal tåke. Stedhvis pen himmel i kveld, betydelig mindre skyer.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det kom ca 10cm nysnø i natt morgentimene. Denne har kommet så og si uten vind og finnes over alt. Dekke under har varierende hardhet etter V/NV vind i går. Hardere flak høyere til fjells der vinden har vært sterkest. Det ligger nå 35cm snø oppå skaren, på ca 900moh.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen steder sprekker snøen opp, 1f snø på F+ snø. Men dette gjelder få / noen heng. Sprekken på bilde er fra N på ca 900moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 900 moh Kan også finnes i andre himmelretninger fordi det tidligere i uken ble fraktet fra Sø. Men siste vind kom fra V/Nv. Fraktet snø i le og dannet flak, på løsere snø / småe kant så feb skaren. Noen steder sprekker det opp, mens generelle inntrykket er kanskje at det har stabilisert seg noe. Men fortsatt tenker jeg lett å løse ut, men et sted mellom få / noen heng.

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Stedhvis ok sikt ikke sett noen skred.

ObsID: 185220

Voss / VOSS

Snø

09.03.2019 kl. 13:47

1075 moh

Vetlesulen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vetlesulen Kommentar:  Sementen/isen starter på 122cm fra bakken. 122cm-148cm nysnø lag fra torsdag. Hardet 4f. 148cm-158cm lag med fokksnø fra fredag: hardhet 1f 158-167cm nysnø hardhet fist

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Vær

-4 °C 2 m/s fra N ↓ 30% skyer Kom ca 8-10cm snø over natten. Vært litt sol men det meste tynt skydekke

Snødekke

167 cm totalt 9 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Vinden har blåst en den fra nord tidligere dager. Så det ligger en del mer snø i sørlige sider(le). Nattens snøfall har ikke blitt påvirket av vind. Så den ligger i alle himmelretninger.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gikk et flakskred under heisen i en sørside på fredag.

Skredproblem

Ubunden snø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt SØ, S, SV

ObsID: 185234

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

09.03.2019 kl. 13:17

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt kaldt og stabilt..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185145

Voss / VOSS

Snø

09.03.2019 kl. 12:04

962 moh

Stig Anton Hordvik (Ukjent)

Tester

ECTN17@35cmQ2 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig Noen bratte heng Ø over 1000 moh

Notater

Veldig variabelt, vekslende mellom løssnø og flak, kun mulig å løse ut små til middels store skred, stortsett gode bindinger

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 185110

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 16:00

1260 moh

Stig Anton Hordvik (Ukjent)

Tester

ECTN27@40cmQ3 Middels Godt sintret flak over bruddet, 1 finger. Hardhet og tykkelse på flaket varierer mye i terrenget, hovedsakelig vind fra nord men mye lokale variasjoner

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind transportert snø over 1000 m

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt SØ, S, SV over 1000 moh

ObsID: 185037

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 15:56

1235 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

7 m/s fra N ↓ Skiftande vær fra noe sol, overskya, snøbyger i 14 tiden, opplett og en del vind i fjellet i løpet av dagen. Vind frå N-NV.

Tester

ECTN28@40cmQ3

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Lille blokktest: fekk brudd i nedføyka nysnølag Q2-Q3 (mulig bruddflata ble påvirka i det vi tok ut blokken slik at et opprinnelig Q2 brudd ble tilnærma Q3 brudd). Bruddet gjekk i "runde 2" med litt hardere slag på sida av blokka- slag 2 med albuekraft. Bruddet gjekk innen 1m frå overflata av snødekke. Ca 60cm ned i snødekket og ca 10 cm over den smelteomvandlasnøen (bilde Stabilitetstest). Testene ble utført i lite leformasjon. Snødekket over den smelteomvandlasnøen varierte ellers i terrenget frå avblåst til ca+70cm. Tydelig tegn på vindtransport i overflata frå ca1100moh og oppover. En del vind, estimert ca 7m/s frå N/NV. Moderat snøfokk på fjelltoppane idag.

ObsID: 185042

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 15:00

1237 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været, en og annen svært små snøbyger kom også.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø siste dager på hard skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fint i skogen løs snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinden har fått jobbet her fra vestlig. Blåst skaren frem i dagen, og flak fra 4F til P.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sikt over til nabo fjell tydelige vindtegn i snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Der snøen ligger som løs snø og er mindre mengder løst, ca 5cm. Har den begynt å bli omvandlet til kantkorn.
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Vind danner flak, sprekker opp på løsere snø så skaren. Har kutta understøtten, men sprekken går bortover ser derre. Man hadde trolig kunnet løsna skred i dag i innblåste bratte heng.

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 5 m/s fra NV ↘ 70% skyer Temp målt på rundt 1100moh. Vinden er alt fra vindstille til opp mot 10ms. Lettskyet vær, gløtt av solen. Noen 10min snøbyger kom også.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind fra V/NV frakter løs snø over i le. Danner flak, flakene har svært ulikt hardhet alt fra 4F til P. Disse flak ligger på løsere snø / småe kantkorn, så skare. I skogen og skjerma / lune formasjoner er det løs snø, fint skiføre. Under denne snø ligger det hard skare. Kun vært til ca 1250moh i dag. Ikke gravd under skaren, men anser skredproblemet til å være opp i dagens Solen gjør snøen noe kram i bratt syd. Forventer mindre transport av snø,og ikke noe særlig snø, de nærmeste dager. Så fokksnøen vil med tiden stabilisere seg. Og skal mer til å trigge skred. Men kald værtype fremover vil gjøre at dette går senere spesielt kanskje i nordlig sektor. Det er kantkorn i overflaten småe, der det ligger mindre mengder løs snø, ca 5cm. Og kantkorn småe over skaren blanda med løs snø. Dette må følges med på videre. Foreløpig anser jeg skredproblemet som løs snø, men noe ville nok kanskje ha valgt kantkorn over skare eller nedføyket kantkorn. Men jeg mener den foreløpig oppfører seg som løs snø. Derfor velger jeg det som skredproblem.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Nysnø de siste dager ca 20- 30cm ligger urørt av vinden i skogen og skjerma formasjoner. Over skogen har vinden fått jobbe med snøen, alt fra myke flak til hardere flak. Under denne nysnø er det svært hard skare, anser eldre dekke som stabilt. Men har ikke gravd. Der snøen er løs og mindre mengder ca 5cm har den begynt å bli kantkorn,finnes også småe kantkorn, over skaren. Blanda med løsere snø. Spesielt der innblåst mengder er små. Jeg observerte også svært små områder med rim på snøoverflaten, men disse områder var små ja.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind fra V / NV frakter snø over skog grensa. Ser snøfokk på lang avstand. Står ut fra topper.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 900 moh Over skogen har vinden laget flak over løsere snø av ulikt hardhet. Str 1-2 der det er myke flak, og skal ikke utelukke str 3 ved hardere flak. Men da skal det trolig noe mer til å trigge det. Denne løsere snø har noe småe kantkorn i seg, ligger oppå hardt skarelag. Men den oppfører seg fortsatt som løs snø, men bør følges med på videre utvikling av kanten over skaren. Meldt kald værtype fremover.

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred å se. Sett inn i store bratte le sider.

ObsID: 185005

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 14:14

1457 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Snøfokk

Snødekke

Moderat snøfokk Snøfokk vind frå N.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tydelig tegn på vindtransport i fjellet frå ca1100moh oppover. Snøfokk på fjelltoppane idag.

ObsID: 184980

Voss / VOSS

Snø

08.03.2019 kl. 12:17

1061 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Begynnende rim frå denne høgda.

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184910

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

08.03.2019 kl. 11:41

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ein del vind fører til opplagring av fokksnø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det blir kaldt, og det stabiliserar seg etterkvart..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 184900
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.