Snøskredvarsel for Voss fredag 08.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindauke fører til auka skredfare. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der det ligg laus snø i terrenget vil kraftig vind frå nord flytte denne inn i heng som vender mot S. Fokksnøen er venta å legge seg på eit gunstig oppbygd snødekke og skredproblemet finns difor i den ferskaste fokksnøen. Her vil det framleis kunne løysast ut skred med liten tilleggslast. Nokre av skreda kan nå storleik 3. Faregraden er høgast tidleg på dagen medan vinden er sterkast.
Snøoverflata er prega av nysnø og vind dei siste dagane. Det har kome 30-50 cm snø sidan søndag og over tregrensa har vind mellom SØ og SV flytta snøen over i leheng mot NV-NØ. Det gamle snødekket er smelteomdanna og gjenfrose etter kraftig mildvêr til fjelltopphøgde i slutten av februar. Under 1200 moh er det difor lite lagdeling i det gamle snødekket. Det er framleis mindre snø en normalt i regionen.
Observasjonar frå Myrkdalen onsdag og torsdag fortel at det er litt laus snø over skaren som kan flyttast av vinden. Der snøen allereie er vindpåverka er det gode bindingar både mot skare og i fokksnøen. Torsdag føremiddag er det kraftig snøvêr i regionen, med 20 cm våt nysnø i Bergsdalen.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lokalt sørøst stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 16:00

1260 moh

Stig Anton Hordvik (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt SØ, S, SV over 1000 moh

Tester

ECTN27@40cmQ3 Middels Godt sintret flak over bruddet, 1 finger. Hardhet og tykkelse på flaket varierer mye i terrenget, hovedsakelig vind fra nord men mye lokale variasjoner

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind transportert snø over 1000 m

ObsID: 185037

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 15:56

1235 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

7 m/s fra N ↓ Skiftande vær fra noe sol, overskya, snøbyger i 14 tiden, opplett og en del vind i fjellet i løpet av dagen. Vind frå N-NV.

Tester

ECTN28@40cmQ3

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Lille blokktest: fekk brudd i nedføyka nysnølag Q2-Q3 (mulig bruddflata ble påvirka i det vi tok ut blokken slik at et opprinnelig Q2 brudd ble tilnærma Q3 brudd). Bruddet gjekk i "runde 2" med litt hardere slag på sida av blokka- slag 2 med albuekraft. Bruddet gjekk innen 1m frå overflata av snødekke. Ca 60cm ned i snødekket og ca 10 cm over den smelteomvandlasnøen (bilde Stabilitetstest). Testene ble utført i lite leformasjon. Snødekket over den smelteomvandlasnøen varierte ellers i terrenget frå avblåst til ca+70cm. Tydelig tegn på vindtransport i overflata frå ca1100moh og oppover. En del vind, estimert ca 7m/s frå N/NV. Moderat snøfokk på fjelltoppane idag.

ObsID: 185042

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 15:00

1237 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været, en og annen svært små snøbyger kom også.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø siste dager på hard skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fint i skogen løs snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinden har fått jobbet her fra vestlig. Blåst skaren frem i dagen, og flak fra 4F til P.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sikt over til nabo fjell tydelige vindtegn i snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Der snøen ligger som løs snø og er mindre mengder løst, ca 5cm. Har den begynt å bli omvandlet til kantkorn.
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Vind danner flak, sprekker opp på løsere snø så skaren. Har kutta understøtten, men sprekken går bortover ser derre. Man hadde trolig kunnet løsna skred i dag i innblåste bratte heng.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 900 moh Over skogen har vinden laget flak over løsere snø av ulikt hardhet. Str 1-2 der det er myke flak, og skal ikke utelukke str 3 ved hardere flak. Men da skal det trolig noe mer til å trigge det. Denne løsere snø har noe småe kantkorn i seg, ligger oppå hardt skarelag. Men den oppfører seg fortsatt som løs snø, men bør følges med på videre utvikling av kanten over skaren. Meldt kald værtype fremover.

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 5 m/s fra NV ↘ 70% skyer Temp målt på rundt 1100moh. Vinden er alt fra vindstille til opp mot 10ms. Lettskyet vær, gløtt av solen. Noen 10min snøbyger kom også.

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred å se. Sett inn i store bratte le sider.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Nysnø de siste dager ca 20- 30cm ligger urørt av vinden i skogen og skjerma formasjoner. Over skogen har vinden fått jobbe med snøen, alt fra myke flak til hardere flak. Under denne nysnø er det svært hard skare, anser eldre dekke som stabilt. Men har ikke gravd. Der snøen er løs og mindre mengder ca 5cm har den begynt å bli kantkorn,finnes også småe kantkorn, over skaren. Blanda med løsere snø. Spesielt der innblåst mengder er små. Jeg observerte også svært små områder med rim på snøoverflaten, men disse områder var små ja.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind fra V/NV frakter løs snø over i le. Danner flak, flakene har svært ulikt hardhet alt fra 4F til P. Disse flak ligger på løsere snø / småe kantkorn, så skare. I skogen og skjerma / lune formasjoner er det løs snø, fint skiføre. Under denne snø ligger det hard skare. Kun vært til ca 1250moh i dag. Ikke gravd under skaren, men anser skredproblemet til å være opp i dagens Solen gjør snøen noe kram i bratt syd. Forventer mindre transport av snø,og ikke noe særlig snø, de nærmeste dager. Så fokksnøen vil med tiden stabilisere seg. Og skal mer til å trigge skred. Men kald værtype fremover vil gjøre at dette går senere spesielt kanskje i nordlig sektor. Det er kantkorn i overflaten småe, der det ligger mindre mengder løs snø, ca 5cm. Og kantkorn småe over skaren blanda med løs snø. Dette må følges med på videre. Foreløpig anser jeg skredproblemet som løs snø, men noe ville nok kanskje ha valgt kantkorn over skare eller nedføyket kantkorn. Men jeg mener den foreløpig oppfører seg som løs snø. Derfor velger jeg det som skredproblem.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind fra V / NV frakter snø over skog grensa. Ser snøfokk på lang avstand. Står ut fra topper.

ObsID: 185005

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 14:14

1457 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Snøfokk

Snødekke

Moderat snøfokk Snøfokk vind frå N.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tydelig tegn på vindtransport i fjellet frå ca1100moh oppover. Snøfokk på fjelltoppane idag.

ObsID: 184980

Voss / VOSS

Snø

08.03.2019 kl. 12:17

1061 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Begynnende rim frå denne høgda.

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184910

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

08.03.2019 kl. 11:41

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ein del vind fører til opplagring av fokksnø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det blir kaldt, og det stabiliserar seg etterkvart..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 184900

Voss / VOSS

Snø

08.03.2019 kl. 11:39

897 moh

sigrid@myrkdalen.no (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  sigrid@myrkdalen.no
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  sigrid@myrkdalen.no

Skredhendelse

8. mar 11:20 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Nær rygg

ObsID: 184901

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 10:47

901 moh

Maria (Ukjent)

Vær

Snø fra NØ ↙ 70% skyer Opplevde vind fra nordøst, men endel lokale variasjoner pga terrenget.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185020

Voss / VOSS

Snø

08.03.2019 kl. 10:45

964 moh

Skipatrulje Myrkdalen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Skipatrulje Myrkdalen

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprakk relativt lett i dag tidlig. Virker som om det er meir stabilt no.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i natt 19 ms. Mindre no. 8 ms.

ObsID: 184876

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 15:59

1272 moh

oormasen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen

Vær

Ikke nedbør 1 °C 1 m/s fra Ø ← 100% skyer

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Kram snø i overflaten. Synker nedi ca 10 cm. Jevnere snødekke her oppe. Skaren er stort sett dekket av nysnø.

ObsID: 184696
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.