Snøskredvarsel for Voss torsdag 07.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold med mye nedbør. Unngå bratt terreng i høyden. I lavlandet kan det gå enkelte naturlig utløste våte skred.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind dannar nysnøflak i heng som ligg i le for vinden. Desse flaka kan ein einskild skikøyrar påverke og skred opp i storleik 2 er mogleg. Temperaturstigning utover dagen vil svekke bindingane i flaka og i låglandet der snø går over til regn vil våte laussnøskred kunne løysast ut naturleg i alle himmelretningar. Faregraden aukar og held seg på 3 så lenge vêret står på.
Snøoverflata er prega av nysnø og vind dei siste dagane. Det har kome 25-40 cm snø sidan søndag og over tregrensa har vind mellom SØ og SV flytta snøen over i leheng mot NV-NØ. Det gamle snødekket er smelteomdanna og gjenfrose etter kraftig mildvêr til fjelltopphøgde i slutten av februar. Under 1200 moh er det difor lite lagdeling i det gamle snødekket.
Observasjon frå tysdag ved Olaskavlen fortel om 20 cm fuktig nysnø på 1000 moh, men vinden er kraftig nok til å gje fokksnøflak i leheng. Onsdag er det lite vind og det har kome ca 5 cm nysnø siste døgn
8 - 12 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lokalt sørøst stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 15:59

1272 moh

oormasen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen

Vær

Ikke nedbør 1 °C 1 m/s fra Ø ← 100% skyer

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Kram snø i overflaten. Synker nedi ca 10 cm. Jevnere snødekke her oppe. Skaren er stort sett dekket av nysnø.

ObsID: 184696

Voss / VIK

Snø

07.03.2019 kl. 15:34

978 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Nysnøflak i alle himmelretningar. Men kun nokon stader den er bunden. Snøen virkar fuktig og seig. Vinden har enno ikkje teke noko av betydning . Har vore på ski opp til ca 1100moh og deretter bil over Vikafjell. Kanskje lettare å løyse ut høgare til fjells?

Vær

Snø -3 °C 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Ser svake teikn til pålagring pga vind på brøytekanter

ObsID: 184690

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 15:23

1115 moh

oormasen (*)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Ca 45 cm snø over skare her.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Brudd like ved den gamle skaren. Mulig begynnende kantkorn? Usikker.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V, NV over 800 moh Ingen sjiktoverganger påvist i den ferske snøen på dette stedet.

Vær

Snø 1 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer Fortsatt over null. Kun lett snøbyge.

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Fuktig Snøen som har kommet siden søndag er ujevnt fordelt. Myke fokksnøflak ligger i søkk og vestvendte heng. Ellers avblåst og isete.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184686

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 14:38

975 moh

oormasen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Vestvendt leheng like over tregrensa.

Snødekke

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk i vestvendt leheng. Forsøkte å løse ut et lite testheng. Fikk respons i form av drønn og sprekk, men flaket gikk ikke. Vinden fra i natt har lagt opp en hel del fokksnø like over tregrensa. Fortsatt fuktig snøoverflate.

ObsID: 184670

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 14:19

896 moh

oormasen (*)

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer Tåka kommer og går. Noen tette snøbyger i området fram til ca kl 11. Sterk innstråling mykner snødekket. Vindstille under skoggrensa siden i natt, men frisk vind i går kveld.

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Over betongsnøen ligger nå ca 25 cm fuktig snø som har falt siden søndag/mandag. Denne snøen er neppe tilgjengelig for vindtransport før den har fått tørke ut i kjøligere vær.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I morges var det -2 grader på hytta, 700 moh. Temp opp 5 grader i løpet av formiddagen.

ObsID: 184664

Voss / VIK

Snø

07.03.2019 kl. 13:46

912 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Ulykke/hendelse

Snø Vei

Skredhendelse

7. mar 13:30 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Ubunden snø 15 cm høy bruddkant Brattheng Skred ned i veibane, skredmassar i 1/4 køyrebana. Losna i svært bratt terreng, skredet starta rett i underkant av klippe. Mest truleg gått ila. Siste timen. Kanskje sjangs for fleire slike skred i samme område, men dette er ein antagelse. Me stoppa ikkje for å studere.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Laussnøskred i bratt terreng, ned på veg.

ObsID: 184660

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 12:47

807 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Ca en halvmeter nyere snø over gammelt smelteomvandlet snødekke. Aktuelt lite heng er nordvendt, ca 826 m o.h.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Dagens snowpilot. Det føles som om at det er litt fuktighet i den nyere snøen, til tross for temperaturer under 0 grader. Profilet er fra ca 826 m o.h., og en liten avstikker opp til ca 880 m o.h., viser snø som føles mye tørrere. Enklest for morgendagens vind å transportere snø over ca 900 m o.h.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Rasterplate står 35 cm down. Bruddet her var på grensen til propagering på det 30 slaget. Bildet illustrerer godt dagens skredproblem med skikt av nysnø innad i den nyere snøen fra de par siste dagene. Så vidt vært å nevne; det gamle snødekket er bombestabilt, og på lokaliteten var det tele i bakken.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Litt vind har det vært, men lite snø tilsier at det ikke har blitt all verdens med innblåst snø i leheng under 900 m o.h. Her vestvendt miniheng ca 700 m o.h.

Skredfarevurdering

2 Moderat Opp til ca 900 m o.h., er det noen fuktighet i snøen, men denne forsvinner over denne høyden. I løpet av de siste dagene er det akkumulert ca 50 sm med innblåst snø i heng fra ca vest til nord. Noen få heng kan kanskje ha snø akkumulert opp til en meters dybde. Generelt i terrenget er det 20 cm løsere snø over bart terreng, eller gammelt bombestabilt smelteformssnødekke. Dagens skredproblem vises godt med bildet av stabilitetstester. Det er løsere lag med nysnø innad i den nye snøpakken som det er mulig å provosere frem brudd i. Ikke reaksjon i testheng, og den nye snøen binder seg svært godt til det gamle snødekket så langt jeg har sett. Litt begrenset informasjon i dag, i og med at jeg ikke var høyere enn 900 m o.h., men det går an å tenke seg at kraftigere vind og kaldere snø i høyden, gir mer ustabil fokksnø, enn i lavlandet. Det er meldt at temp skal litt ned i morgen, og vinden skal reverseres til nordvestlig retning. Dette fører til at skredproblemet fra i dag speilvendes, og litt kaldere temperaturer tilsier at over ca 900 m o.h. vil det ta litt lengre tid i morgen før fokksnøen stabiliseres. Varslet faregrad er for høy Observasjonene i dag tilsier FG 2, men tenkte forhold i høyden kan tilsvare en FG 3, men dette har det ikke lyktes meg å observere i dag.

Tester

ECTN30@35cmQ3 God På grensen til propagering i et lag med nedføyket nysnø

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV under 900 moh Har bare vært opp til nesten 900 m o.h., i dag, og snøen har noe fuktighet opp til ca denne høydebegrensningen. Over 900 m o.h., forventer jeg at snøen er tørr, og at vinden har tatt mer. Over 900 m o.h. ville jeg gitt noen bratte heng, istedenfor få bratte heng. Mulighet for våte løssnøskred under ca 600 m o.h., men snømengden er så liten i Bergsdalen at det vil ikke bli noe ut av det.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Under 900 m o.h. i "mitt" området i dag så hadde vinden vært til stede i snøen, men ikke veldig kraftig. Det har dannet seg små skavler og leheng fra vest til nord, har blitt ladet. Ca 50 til maks 100 cm nysnø i innblåste leheng. Generelt 20 cm over gammelt snødekke/ bar bakke opp til ca 900 m o.h.

ObsID: 184637

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 10:38

590 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  100 m o.h.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  600 m o.h., kjører brøytebil uten plog..

Vær

Snø 0 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Kommet ca 20 cm tung våt nysnø på ca 600 m o.h.

ObsID: 184602

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 06:49

848 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Opphold i går kveld. Begynt å komme litt snø på mårraskvisten. Ikke snødrift. Vindretningen veksler litt på nord.

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Sprekker litt på skaren under iblant. Ingen propagering.

ObsID: 184566

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 15:59

693 moh

Kristoffer@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

6 lagdelinger observert 3 temperaturpunkter observert

ObsID: 184509
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.