Snøskredvarsel for Voss onsdag 06.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i terreng som har samla fokksnø. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør og kraftig vind frå søraust vil gje snøtransport inn i hovedsakleg nordvestvendte leområder. Her vil ein få pålagring og ferske fokksnøflak. Det kan vere fare for glideskred der snøen ligg mot glatt underlag. Glidesprekker i snødekket er tydelege teikn.
Det har kome opp til 25 - 40 cm snø siste dagane som med vind frå sør og aust har lagt seg i hovedsakleg nordvestlege leområder. Det eldre snødekket er prega av kraftig mildvêr i slutten av februar. I låglandet er snøen smelteomdanna, mens det i høgda gradvis er meir lagdeling. Frå ca 1200 moh er mildvêrskaren gradvis tynnare og sprøare. Det er lite snø igjen i låglandet.
Etter mildvêr til fjelltopphøgde etterfulgt av igjenfrysning, venta ein ikkje å finne vedvarande svake lag som er aktive.
Det var sundag ein personutløyst flakskred i bratt terreng i nordaustleg side av Vetlafjellet. Dårleg binding mellom glatt skare og overliggande snø.
Tysdag føremiddag er det lett skya og vind frå aust i fjellet.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 12 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 15:59

693 moh

Kristoffer@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

6 lagdelinger observert 3 temperaturpunkter observert

ObsID: 184509

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 13:56

689 moh

audun@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer

ObsID: 184483

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 13:14

965 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Glidesprekker som har snødd litt ned. Ser likevel stein under, slik at mulig regn i morgen kan få snøen til å gli.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Dette bildet er fra litt lenger til venstre.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Glidesprekker

Snødekke

ObsID: 184471

Voss / Finnbunuten

Snø

06.03.2019 kl. 13:09

1273 moh

hilde@obskorps/svv (***)

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer

ObsID: 184500

Voss / Finnbunuten

Snø

06.03.2019 kl. 12:28

1273 moh

fred@obskorps (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vinden økte på utover dagen og begynte å hente snø fra le-områdene i S/SV med på lagring i N/NØ

ObsID: 184501

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 12:15

1221 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Profil frå SV vendt heng, ca 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  175 cm tjukt snødekke. SV side, 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.

Snøprofil

5 lagdelinger observert 175 cm tjukt snødekke. SV side, 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.

ObsID: 184453

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 11:51

1220 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Transporterbar snø fra trinse og opp (15 cm).
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Burp avdekker dårlig binding i fokksnø mellom F+ òg 4f+ fokksnø (DF). Finner ikke samme resultat med 2x LBT. Ingen brudd mellom fokksnø og underliggende skare på begge LBT.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Øverste lag : CT13, andre: CT18
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 2,8 m/s fra S ↑ 100% skyer Noen snøbyger i løpet av siste 24t, men ikke mer enn noen få cm. Tidvis solgløtt.

Faretegn

Ferske skred Små løssnøskred som startet rundt steiner i brattheng. Trolig pga soloppvarming i morgentimene mens været var klarere.Observert i et Ø-vendt heng. Ellers: ikke observert andre faretegn.

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt lite vindtegn i snøen i områder rundt skiheisen. Derfor er det mellom 5 og kanskje 20 cm snø tilgjengelig for vindtransport i de fleste himmelretninger. Det er merkbart mindre tilgjengelig snø fra 700 moh og nedover. Observsjonspunktet: Vindtegn i snøen på observasjonspunktet. NNV-vendt, vil trolig bli pålagret ved kommende vind+snø. 15 cm F oppå 25 cm 4f+. Under: skare K hardhet. Totalt 105 cm dypt.

Tester

CTM18@20cmQ2

CTM13@14cmQ2 Forplantning gjennom søylen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh Det finnes bunden snø over skare også i øst. Men, den bundne snøen her er tynnere, slik at potensielle flak også er tynnere.

Skredaktivitet

6. mar. 6-12 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ Skredene var soloppvarmede løssnøskred, som ble observert i ETT heng.

ObsID: 184461

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 11:44

1210 moh

audun@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

8 lagdelinger observert

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Snø med lite vind

Skredfarevurdering

1 Liten Det er ikke observert faretegn. Tynt skarelag i toppen av snødekket. Fant kantkorn nede i snøpakka. men dette er isolert og utgjør ikke noe skredproblem. Snøpakka er tørr, men fra ca 1100 moh og lavere begynner snøpakka å bli fuktig. På ca 600 moh er snødekket gjennomfuktet. Meldt nedbør og vind kan føre til stor pålagring i lesider og dermed en økning i faregraden. Med synkende temepraturer så vil stabiliseringen av snøpakken ta tid Varslet faregrad er riktig Lokalt for området her på Myrkdalen er faregraden 1. Men varslet faregrad er riktig med tanke på vindøkning fra i kveld

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På f profilet på 1210 moh finner vi kantkornlag med Q3 brudd og det trengs stor tillegsbelastning for å løses ut. Det er ikke et skredproblem da det ligger isolert under sterkere lag. Det er tilgjengelig 10-15 cm med løs ubunden snø i alle himmelretninger tilgjengelig for vindtrandsport. Den gamle smeltepakka fremstår som stabil. Ved graving ved tregrensa er hele snøpakka isotermt

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh I høyfjellet kan det i oppsamlimngsområder komme størrelse 2 skred i få bratte heng.

Faretegn

Ingen faretegn observert Vi hadde godt utsyn over et stort område og det var ingen vindtransport av betydning

ObsID: 184451

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 11:23

1181 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  18 cm laussnø i sø vendt heng.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2,5 m/s fra S ↑ 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 184441

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 11:06

1162 moh

audun@svv (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 25 cm løssnø på toppen. Ca 10-15 cm tilgjengelig SØ for vindtransport når det blåser opp

ObsID: 184428
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.