Snøskredvarsel for Voss tirsdag 12.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ny vind- og temperaturauke gjer at skredfaren er venta å stige mot ettermiddagen. Vedvarande svake lag i snødekket kompliserer situasjonen.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren aukar, og ny vindauke med dreiing til SV stiv kuling gjer at skredfaren er venta å halde seg på om lag same nivå, men no med fleire skredproblem og større sjanse for naturleg utløyste skred. Temperaturauke på kvelden kan fukte snøen opp til ca. 800 moh, dette kan gje fare for våte laussnøskred i låglandet. Det er framleis vedvarande svake lag i snødekket som kompliserer situasjonen.
Snødekket i fjellet er prega av mykje vind frå SV-SØ den siste tida. Dette har gitt flak i NØ- til NV-vendte heng. I høgda er snødekket lite samanhengande fordi vinden har omfordelt snøen. Fjelltoppar og -ryggar er i stor grad avblåste, og elles finst det hard, berande fokksnø. Laurdag var det plussgrader opp til om lag 1000 moh. Det vart opp til denne høgda observert mykje vatn i snødekket og ein del våte laussnøskred.
Det er observert fleire lag med kantkorn og nedføyka overflaterim under fokksnø. Seinast laurdag melder observatør om nedsnødd rimlag høgt i snødekket som det var lett å få brot i. Det finst òg kantkornlag djupare i snødekket som er vanskelegare å påverke. Søndag vart det meldt om skytande sprekker i snøen på om lag 1100 moh ved Bergsdalen.
Det vart laurdag observert fleire små våte laussnøskred i Kvassdalen på sørsida av Vikafjellet.
Søndag føremiddag var temperaturen på veg ned. Mildversgrensa flytta seg frå om lag 1000 moh laurdag til om lag 600 moh søndag. Det var små nedbørsmengder og relativt rolege vindforhold i fjellet.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: jkvn@alf (**)

i kommune: SAMNANGER

Snødekke

90 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Temperaturen steg fra minus 2 til pluss to grader i ettermiddag og kveld.

Vær

Regn

2.0 grader

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

13 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-0.5 grader

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

4 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-2.2 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: VegardVB (**)

i kommune: VOSS

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: AURLAND

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite brattheng strekker opp og sklir ut. 20 cm 1f fokksnø oppå 3 cm nedføyket nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Notater

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske skred

Rapportert av: VegardVB (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.