Snøskredvarsel for Voss mandag 11.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vinden aukar opp mot NV stiv kuling og kjem saman med enkelte snøbyer. Det er fleire svake lag i snødekket. Skredfaren aukar litt mens mens vinden står på.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindauke til NV stiv kuling og moderat nedbør gjer at skredfaren truleg vil halde seg på 3-betydeleg. Det er krevjande snøforhold i fjellet sjølv om pålagringa er moderat. Fleire vedvarande svake lag av både rim og kantkorn i snødekket gjer at stabiliseringa går sakte anten det bles eller ikkje.
Snødekket i fjellet er prega av mykje vind frå SV-SØ den siste tida. Dette har gitt flak i NØ- til NV-vendte heng. I høgda er snødekket lite samanhengande fordi vinden har omfordelt snøen. Fjelltoppar og -ryggar er i stor grad avblåste, og elles finst det hard, berande fokksnø. Laurdag var det plussgrader opp til om lag 1000 moh. Det vart opp til denne høgda observert mykje vatn i snødekket og ein del våte laussnøskred.
Det er observert fleire lag med kantkorn og nedføyka overflaterim under den ferske fokksnøen frå dei siste dagane. Seinast laurdag melder observatør om nedsnødd rimlag høgt i snødekket som det var lett å få brot i. Det finst òg kantkornlag djupare i snødekket. Søndag vart det meldt om skytande sprekker i snøen på om lag 1100 moh ved Bergsdalen.
Det vart laurdag observert fleire små våte laussnøskred i Kvassdalen på sørsida av Vikafjellet.
Søndag føremiddag var temperaturen på veg ned. Mildversgrensa flytta seg frå om lag 1000 moh laurdag til om lag 600 moh søndag. Det var små nedbørsmengder og relativt rolege vindforhold i fjellet.
10 - 15 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.
N liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: VegardVB (**)

i kommune: VOSS

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Vær

Snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: AURLAND

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite brattheng strekker opp og sklir ut. 20 cm 1f fokksnø oppå 3 cm nedføyket nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Notater

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske skred

Rapportert av: VegardVB (**)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: HV (Ukjent)

i kommune: KVAM

Vær

Ikke nedbør

Notater

Små snøfiller ruller ned her og der som følge av oppvarming. Snøen sprekker opp rundt skia der snøen er fuktig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Skipatrulje Myrkdalen (***)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport fra NØ. Ellers ingen faretegn.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 146,50 cm

Vær

Ikke nedbør

-4.9 grader

Stabilitetstest

Middels

CTM11@18cmQ2

Stabilitetstest

Middels

ECTN11@18cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.