Snøskredvarsel for Voss søndag 10.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vinden dreiar til N frisk bris og etter kvart liten kuling. Dette vil saman med nysnø gjere at skredproblemet flyttar seg. Høgfjellet er mest utsett.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind opp i liten kuling frå SØ vil fram tom. laurdag transportere snø inn i NV-vendte leheng. Frå søndag ettermiddag dreier vinden til N frisk bris, om kvelden aukande til N liten kuling. Samtidig er det venta 10-15 cm nysnø. Dette gir aukande snøstransport inn i heng som no ligg i le for denne vindretninga, i hovudsak S-vendte heng. Dette gjelde særleg i høgfjellet der vinden og nedbøren er kraftigast. Eldre fokksnøflak ligg nokre stader på vedvarande svake lag av kantkorn og rim i alle himmelretningar. Auka pålagring på desse kan løyse ut større skred.
Snødekket i fjellet er prega av mykje vind frå SV-SØ den siste tida. Dette har gitt flak i NØ- til NV-vendte heng. I høgda er snødekket lite samanhengande fordi vinden har omfordelt snøen. Fjelltoppar og -ryggar er i stor grad avblåste, og elles finst det hard, berande fokksnø. Under 600 moh har nedbøren den siste veka kome som regn på det gamle snødekket.
Det er observert fleire lag med kantkorn og nedføyka overflaterim under den ferske fokksnøen frå dei siste dagane. Det er òg kantkorn kring eit skarelag djupt i snødekket som for det meste har bærande fokksnø over seg.
Det var torsdag observert eit stort naturleg utløyst flakskred aust for Kvitanosi (1433 moh) ved Vinje i Voss.
Laurdag føremiddag låg mildversgrensa på om lag 800 moh. Det var små nedbørsmengder og opp i liten kuling frå SØ i fjellet.
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh.
Skyet.
Økende nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 15 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.
N liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: VegardVB (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: HV (Ukjent)

i kommune: KVAM

Notater

Små snøfiller ruller ned her og der som følge av oppvarming. Snøen sprekker opp rundt skia der snøen er fuktig

Vær

Ikke nedbør

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Skipatrulje Myrkdalen (***)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport fra NØ. Ellers ingen faretegn.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Vær

Ikke nedbør

-4.9 grader

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 146,50 cm

Stabilitetstest

Middels

CTM11@18cmQ2

Stabilitetstest

Middels

ECTN11@18cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: tmeling@nortind.no (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker rundt skiene

Rapportert av: Marina@NorskeRedningshunder (*)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Her er det gått fleire våte løssnøskred i fjellsidene. Talte ca 9 stk med varierende strl i SV vendt side (Kvassdalen). Ingen skred som gått heilt ned til vegen. Observerte også noe på NØ sida (Holedalen). Bildene er av et og samme skred tatt på registrert punkt.

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Nils@alf (**)

i kommune: VOSS

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: VIK

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

130 cm snødybde

Vær

Ikke observert

-0.3 grader

Snøprofil

Antall Lag: 14

Total dybde: 141,00 cm

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP3@22cmQ2

Stabilitetstest

Dårlig

CTE7@22cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Øystein (Ukjent)

i kommune: VOSS

Notater

Et hopp - utløsning @50cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.