Snøskredvarsel for Voss lørdag 09.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i terrengformasjonar som har samla fokksnø, stadvis kan fokksnøen ligge på eit vedvarende svakt lag.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande sterk vind frå søraust og ny nedbør vil transportere snø inn i nordvestlege leområder. Her vil ein få oppbygging av ferske fokksnøflak. Det vil òg ligge eldre fokksnøflak i vestlege, nordlege og austlege renner søkk og lesider som får auka pålagring. Desse kan stadvis ligge på vedvarande svake rim- og kantkornlag. Bròt i desse laga kan gje store skred. Ein må vere særs merksam der snødekket er tynt når ein ferdast i fjellet.
Det har kome 10-15 cm snø over 600 moh siste døgnet, med store lokale variasjonar. Nedbøren kom i vind frå S-SØ og har gitt snøtransport inn i hovedsakleg nordaustlege leområder, og det har lagt seg opp ferske fokksnøflak. Under 600 moh har nedbøren kome som regn. Snødekket i fjellet ber generelt preg av mykje vind frå SV-SØ siste tida med påfølgjande flakdanningar i NØ-NV. Toppar og ryggar er i stor grad avblesne eller med hard bærande fokksnø.
Det er observert fleire lag med kantkorn og nedføyka overflaterim under den ferske fokksnøen frå dei siste dagane. Det er òg kantkorn kring eit skarelag djupt i snødekket som for det meste har bærande fokksnø over seg. Observatørar melder torsdag inn typiske fareteikn som store igjenkjennbare krystallar, drønn og glatte bròtflater med god forplantningsevne.
Det var torsdag observert eit stort naturleg utløyst flakskred aust for Kvitanosi.
Fredag føremiddag er det snøveir og vind frå sør-søraust i fjellet.
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Stigende temperatur og nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh.
Skyet.
Økende nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Marina@NorskeRedningshunder (*)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Her er det gått fleire våte løssnøskred i fjellsidene. Talte ca 9 stk med varierende strl i SV vendt side (Kvassdalen). Ingen skred som gått heilt ned til vegen. Observerte også noe på NØ sida (Holedalen). Bildene er av et og samme skred tatt på registrert punkt.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Nils@alf (**)

i kommune: VOSS

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: VIK

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

130 cm snødybde

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP3@22cmQ2

Stabilitetstest

Dårlig

CTE7@22cmQ2

Vær

Ikke observert

-0.3 grader

Snøprofil

Antall Lag: 14

Total dybde: 141,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Øystein (Ukjent)

i kommune: VOSS

Notater

Et hopp - utløsning @50cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Øystein (Ukjent)

i kommune: VOSS

Notater

Stabilitetstest 30x30cm 21 slag @ 60cm kantkorn? jevn bruddflate 19@50cm rim? Ganske jevn flate 2@10cm nysnø/mildvær passe jevn flate

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: Marina@NorskeRedningshunder (*)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: MortimerSand (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

0 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-4.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: Gox (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Rapportert av: Skigubben (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.