Snøskredvarsel for Voss torsdag 24.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye snø har flyttet på seg de siste dagene og kaldt vær gjør at flakdannelser stabiliserer seg sakte i høyden. I N og V vil det i høyden være mulig å løse skred opp til str 2 etter snøtransport tirsdag og onsdag. I S og Ø kan det fortsatt være mulig for en skiløper å løse ut middels store skred i spesielt utsatte heng. Litt ny nedbør og vind kan også gi noen nye, mindre flakdannelser på utsatte steder.
Siste uka kom det mye snø med bygevær fra V-NV. Kraftig vind har gitt ujevn snøfordeling i terrenget. Rygger og kuler er gjerne avblåst og store flater har flakdannelser i ulik størrelse og hardhet. Områder som er skjermet for vind har løs, fin snø. Det ligger mest snø i Ø og S.
Det er observasjoner på kantkornvekst rundt skarelag, men dette er ikke regnet som et aktivt skredproblem.
Det ble tirsdag kveld meldt om et lite skred i leheng, løst ut av skiløper på Kvamskogen.
Fra søndag har det vært kraftig vind fra SØ som har gitt nye flakdannelser mot N-V Observatør meldte onsdag fra Vikafjell om en snøoverflate bestående av flak av ulik hardhet og størrelse. Fra skjermede formasjoner er det meldt om fortsatt løs og fin snø.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-12 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Notater

Overflatenær fasettering har pågått i 10 cm tjukt lag under eit topplokk av 4F vindpakka RG. Dette er ikkje skredproblem akkurat her, men viser at motoren har vært i sving.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

Ikke gitt

Ikke gitt@0cmIkke spesifisert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil (2012)

101576

Vær

Ikke nedbør

-4.5 grader

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

-5.5 grader

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Stabilitetstest

God

ECTN15@30cmQ3

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Knut H (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

God

ECTN24@34cmQ2

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: VIK

Notater

Snøprofil kommer

Stabilitetstest

Middels

ECTN5@5cmQ2

Stabilitetstest

God

ECTN9@10cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: VIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: helgebamsen (Ukjent)

i kommune: KVAM

Skredhendelse

1 - Små

Skavlfall

Ulykke/hendelse

Var svært bevist og klar over skredfaren, men da det var mørkt og snøføyke var det ikkje sikt nok til å kunne ta trygge linjeval til kvar ei tid. Kom til eit bratt parti, og antok då at snøen kom til å skil ut i det eg slapp seg over skavlen, noko det også gjorde. I det eg kjem over skavlen innser eg at eg har tatt feil av storleiken på terrengformasjonen, som er større enn antatt. Følgeleg blir det som ein forventa skulle bli eit handterbart skavlbrot stort nok til å kunne begrave ein person. Mista skia og blir delvis begravd, fann att skia på ein meters djup etter kort tid.

Påvirket ingenting

Vær

Ikke nedbør

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.