Snøskredvarsel for Voss mandag 21.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i terreng som har samla fersk fokksnø. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt vind og nedbør vil legge opp ferske fokksnøflak i leområder. Ein skiløpar kan løyse ut desse flaka i bratt terreng. Dei store snømengdene frå tidlegare i veka har no fått tid på seg og forbigåande varmare vær laurdag gav gode forhold for stabilisering i lågare delar av fjellet. I høgda er det kaldare og stabilisering tek såleis lenger tid her. Vær derfor fortsatt varsam i store bratte heng.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare gjennom dagen. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Forbigåande varmare vær laurdag gav kram snø i låglandet, og gunstige forhold for stabilisering. Søndag er det kaldare.
Det er observasjoner på kantkornvekst rundt skarelag frå tidligare, men det er ikkje godt utvikla og er derfor ikkje rekna som eit aktivt skredproblem.
Laurdag er det observert fleire naturlig utløyste skred i Myrkdalen.
Laurdag skred over veg ved Skjelingvatnet, FV 13 Vikafjellet
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Havode (Ukjent)

i kommune: VOSS

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte flere drønn i snøen mot toppen av Finnbunuten

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observerte noen små skiløperutløste flakskred i bratte heng utenfor løypene i Myrkdalen

Rapportert av: Ruben@vossvgs (Ukjent)

i kommune: VOSS

Stabilitetstest

God

ECTN24@40cmQ2

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: JPG (Ukjent)

i kommune: ULVIK

Vær

Ikke observert

-1.0 grader

Snødekke

55 cm snødybde

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Jan Helge@SVV (****)

i kommune: VIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

ECTN15@30cmQ3

Stabilitetstest

God

ECTN24@60cmQ2

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Snødekke

140 cm snødybde

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 145,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: andhol@SHUvoss (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredhendelse

3 - Store

Tørt flakskred

Rapportert av: Endre (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: Multiknut (Ukjent)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

Snødekke

70 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Notater

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Eltervaag (Ukjent)

i kommune: VOSS

Faretegn

Drønn i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn i flere hengretnimger og på flatmark

Stabilitetstest

Middels

CTM12@60cmQ2

Vær

Ikke observert

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.