Snøskredvarsel for Voss søndag 20.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i mjuke flak til nysnøen har stabilisert seg.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt vind og nedbør vil legge opp ferske fokksnøflak i leområder. Ein skiløpar kan løyse ut desse flaka i bratt terreng. Dei store snømengdene frå tidlegare i veka har no fått tid på seg til stabilisering, men forholdsvis kaldt vær i høgda gjer at desse prosessane tek tid. Vær derfor fortsatt varsam i store bratte heng.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare gjennom dagen. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Varmare vær laurdag gir kram og fuktig snø i låglandet.
Det er observasjoner på begynnende kantkornvekst rundt skarelag fra tidligere, men disse er ikke godt utviklet og regnes derfor ikke som noe aktivt skredproblem.
Laurdag er det observert fleire naturlig utløyste skred i Myrkdalen
Fredag er det pågående nedbør som snø og vind fra NV.
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: JPG (Ukjent)

i kommune: ULVIK

Vær

Ikke observert

-1.0 grader

Snødekke

55 cm snødybde

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Jan Helge@SVV (****)

i kommune: VIK

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

140 cm snødybde

Stabilitetstest

God

ECTN15@30cmQ3

Stabilitetstest

God

ECTN24@60cmQ2

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 145,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: andhol@SHUvoss (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredhendelse

3 - Store

Tørt flakskred

Rapportert av: Endre (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: Multiknut (Ukjent)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

Snødekke

70 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Notater

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Eltervaag (Ukjent)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke observert

Faretegn

Drønn i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn i flere hengretnimger og på flatmark

Stabilitetstest

Middels

CTM12@60cmQ2

Rapportert av: Endre (Ukjent)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: På dette stedet. Beskrivelse: En halv meter lett bundet sne over gammelt snedekke. Største skredproblem var sjikt i vindpåvirket sne 20 cm fra overflaten. I tillegg fanget vi et tykt lag (1,5 cm) med kantkorn 10 cm fra bakken under et 20 cm tykt skarelag.

Rapportert av: Tor Ivar@SVV (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

0 cm snødybde

40 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VIK

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.