Snøskredvarsel for Voss søndag 13.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind med endrande retning frå SV til NV og stadvis mykje nedbør vil gje stor snøtransport inn i leområder mot N-Ø-S. Dette auka pålagring og byggjer ferske fokksnøflak over 700 moh. Skredfaren vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.
Snøoverflata er generelt prega av kraftig vind, og snø som har kome denne veka er fordelt rundt i terrenget som flak av varierande hardheit og storleik. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir. Observatørar i regionen melder om hard og stabil overflate opp i omlag 1000moh høgde. Det er generelt lite snø i regionen, mest i nord.
Det er observert byrjande kantkornvekst i skarelaget i toppen av snøpakken fleire stadar, men vert førebels ikkje vurdert som eit problem.
Laurdag føremiddag er det rolege vindforhold i fjella og det snør til havnivå.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: ULVIK

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stabilitetstest

Middels

ECTN13@20cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Snø

-6.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Observerte et naturlig utløst flakskred i østvendt heng ca 500m øst for observasjonsstedet. Høyde over havet ca 1340. Mykt flak av fokksnø. Skredstørrelse 1.

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 122,00 cm

Snødekke

125 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Har kommer ca 10 cm snø siden i går. Bra med vind fra V kraftig snøfokk på Lønahorgi.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: VIK

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Vær

Snø

-2.5 grader

Stabilitetstest

God

CTN@0cmIkke spesifisert

Snøprofil (2012)

99826

Snøprofil (2012)

Stående vann i bunn av snøpprofil. Kan gi ekstra grogrund for kantkorn akkurat her

99827

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 107,00 cm

Snødekke

80 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@svv (*****)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Stabilitetstest

God

ECTN24@33cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Snøprofil (2012)

SØ- vendt. ECTN @33. Fant enkelte krystaller av delvis kant og også enkelte korn av overflaterim, men ikke tydelit og svært liten andel av totalen og trolig ikke et problem her. Dog finnes det svakere lag av avrundet korn rundt skarelag.

99647

Snøprofil (2012)

99648

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingvild@vossvgs (Ukjent)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

-3.0 grader

Rapportert av: Marius@vossvgs (Ukjent)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

-3.0 grader

Rapportert av: Maren (Ukjent)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

-3.0 grader

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.