Snøskredvarsel for Voss søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Bygevær fører til lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder hvor det samler seg mye snø.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varslet vind og nedbør kombinert med løssnø som ligger i fjellet fra før fører til at det dannes fokksnøflak i sør- og østvendte leområder og i forsenkninger i terrenget. I slike områder er det lett for en skiløper å løse ut skred.
Det har kommet en del nysnø den siste uka, det ligger opp mot ca 50 cm løs snø i terrenget på det meste, i noen leområder har det samlet seg mer. Nysnøen ligger stort sett på bar bakke så skiføret er foreløpig så som så med en del oppstikkende steiner og ingen såle. Snøoverflata er noen steder påvirket av vinden men de er mye løs snø som vind evt kan få tak på. Mildvær har påvirka snøoverflata opp til ca 7-900 moh.
I enkelte skjermede formasjoner over 1000-1200 moh ligger det en hard såle av gammelsnø fra oktober. Nysnøen antas å feste seg godt til denne gammelsnøen.
Ingen skredaktivitet observert.
Lørdag formiddag var det plussgrader til ca 7-900 moh, ikke nedbør.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Øystein (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Skiløperutløst skred. Skiløper ført med skredet et par meter før det stoppet. Ingen skader.

Påvirket ingenting

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Skipatrulje Myrkdalen (***)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra nord

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Personer skadet

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ingen faretegn observert

Fikk noen korte sprekker ved hopping på småskavler i små testheng. Ellers ingen faretegn observert her på Vikafjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

God

ECTN29@40cmQ2

Snøprofil (2012)

Gravde mot toppen i et lite leheng mot NNV. Det var mellom 40 og 100 cm i henget. Fokksnølaget var ganske jevnt mykt gjennom hele snødekket. Det var lett å se laget med løsere snø på ca 40 under overflaten. Det gav fine brudd, men liten forplantningsevne.

95672

Snødekke

30 cm snødybde

7 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VIK

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

-3.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: VIK

Vær

Ikke observert

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: HV (Ukjent)

i kommune: KVAM

Notater

Gikk en rundtur fra Vikøy til Krokavatn-området(Nordøst for Krokavatnet). 0-670moh.

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Noe vindtransportert snø på utsatte steder. Tiltagende vind.

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Snødekke

20 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.