Snøskredvarsel for Voss mandag 14.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lett skydekke gir mindre solinnstråling på snødekke, og kan dempe smeltinga noko. Kombinert med god drenering av vatn i snøen, gir det mindre vassmetting og våte laussnøskred vil bli færre og mindre. Det er fortsatt enkelte stader med sigesprekker i tjukt snødekke. Her er det forhold for glideskred. Varmen gjer også at det er forhold for at toppskavler kan knekke.
Snødekket er smelteomvandla, grovkorna og fastare etter ein lengre periode med høge temperaturar og mykje sol. Unntak kan vere i dei høgaste fjellområda der det framleis kan vere delvis lagdelt snø og skarelag. Snøgrensa i regionen ligg på 500-800 moh. Ryggar og oppstikkande terrengformasjonar er stort sett snøfrie. Det er fleire dagar sidan det har vore observasjonar på glideskred, men det er ferske observasjonar på store sigesprekker.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
4 °C til 14 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
2 °C til 11 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.