Snøskredvarsel for Voss lørdag 12.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker og skavler.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær og utstråling på natta gir fortsatt uttørking av snødekket. Faregraden ventes derfor å gå ned. Det antas nå at overflata er så omdannet at våte løssnøskred bare er et problem i noen få brattheng. Mindre snø i fjellet gjør at størrelsen på eventuelle glideskred også ventes å bli mindre, men husk at selv små snømengder kan gi alvorlige konsekvenser. Unngå opphold under glidesprekker. Vær fortsatt forsiktig ved og under skavler.
Snødekket er generelt smelteomvandlet etter en lang periode med høye temperaturer og mye sol. I de høyeste fjellområdene kan det fortsatt være rester av lagdelt snø og skarelag. Snøgrensen i regionen ligger på 500-800 moh. Rygger og kuler i terrenget er snøfrie mange steder.
Torsdag kom det en del regn, men mest vest for varslingsområdet. Det har vært nattefrost i fjellet fredag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
1 °C til 10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-2 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lettere vær og stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.