Snøskredvarsel for Voss fredag 13.04.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i solutsatte brattheng, spesielt om ettermiddagen. Snøen er mest stabil tidlig på dagen.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren varierer gjennom døgnet grunna solinnstråling. På skare om morgonen vil skredfaren vere lågast. Kantkornlaga som kan liggje under den siste nysnøen vil vere vanskeleg å løyse ut av ein skikøyrar, men vær forsiktig der sola varmar overflata og der snøen er tørr og mjuk. Våte laussnøskred som vert løyst ut naturleg kan også påverke vedvarande svake lag djupare i snødekket. Hugs også at når heile snødekket no vert vått, aukar faren for glideskred. Det er vanskeleg å vurdere når desse skreda kan løysast ut.
Førre veke kom det mykje nedbør i regionen. Stigande temperatur i løpet av helga gav regn opp til 1000 moh og plussgrader opp til ca 1200 moh. Snøoverflata er dermed prega av mildvêr som har fukta snødekket i ulik grad. Over mildvêrsgrensa i skyggesider finns framleis tørre flak i overflata og eit snødekke som er prega av den kalde vinteren.
Det finst vedvarande svake lag på fleire djup i snødekket. Desse er no i ferd med å bli nøytralisert av varme og fuktigheit, særleg under 1000 moh og i heng mot S. I tillegg er det begerkrystallar mot bakken der snødekket er tynt som kan bli eit problem no når varmen kjem for fullt
Det har gått mange våte laussnøskred i solvende heng dei siste dagane.
Vest i regionen er det fleire områder med glidesprekker i sørvende heng, men generelt er snødekket fortsatt kaldt og viser få tegn på oppvarming.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-5 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Høyt skydekke om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-5 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: ocar (Ukjent)

i kommune: MASFJORDEN

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: VAKSDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Glideskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

ECTP20@17cmQ1

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

200 cm snødybde

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Stabilitetstest

Middels

CTM21@35cmQ1

Vær

Ikke nedbør

3.0 grader

Snødekke

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To tydelige drønn, ca 1150 moh.

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør

2.0 grader

Stabilitetstest

God

CTE9@23cmQ2

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.