Snøskredvarsel for Voss lørdag 07.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Nysnøflak og svake lag i snødekket kan påverkast. Våte skred kan forekomme under mildværsgrensa.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter nedbør og vind med skiftande retning finst det ustabile nysnøflak i dei fleste himmelretningar. Dei ferskaste er i leområder mot nord. Stadvis kan desse ligge på svake lag av rim eller kantkorn, noko som gjer det enklare å løyse ut skred, og storleiken blir større enn om vedvarande svake lag var fråværande. Dei vedvarande svake laga som ga skred i påska, kan framleis påverkast. Det har vore færre fareteikn og mindre skredaktivitet på desse i det siste, men ved påverknad kan skred bli store, og konsekvensane av ferdsel i skredterreng alvorlege. Stigande temperaturar vil vere ugunstig for stabiliteten til snødekket, og det kan gå våte laussnø- og flakskred under mildværsgrensa. Dette gjeld særleg der nysnøen ligg på hardt underlag, og der det er vedvarande svake lag i snødekket. Glideskred kan også forekomme.
Natt til onsdag kom det oppimot 30 cm nysnø i regionen, og over ca. 700 moh ligg denne relativt upåvirka av vind og temperatur. Under denne har det vore skare opp til ca. 900 moh. Skara går noko høgare i solvendte sider. Høgare har det vore fokksnø i varierande mengde og utbreiing, som delvis er omdanna til kantkorna i snøoverflata. Stadvis er det også rim på same overflate. Torsdag vart det rapportert om fleire drønn i snøen ved Sandfjellet på dette laget.
Det finnast også eldre kantkornlag lenger ned i snødekket, som framleis er mogleg å påverke. I tillegg er det begerkrystallar mot bakken der snødekket er tynt.
Mildvær onsdag har gitt våte laussnø- og flakskred på Vikafjellet og ved Øvstedalen på torsdag.
12 mm i døgnet, opp mot 22 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør.
-5 °C til --1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.
Usikker nedbørmaksverdi.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Litt snø sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Silje Fjærestad-Tollefsen (Ukjent)

i kommune: VAKSDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: VIK

Snødekke

200 cm snødybde

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønnet i skogen når vi gikk 3 personer samlet. Trolig kantkornlag som kollapset.

Fritekst

Ikke dekning i Fresvikjordalen så observasjon lagt inn etter ankomst bil dagen etterpå.

Stabilitetstest

Middels

ECTN13@15cmQ3

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: ragnarfinden (Ukjent)

i kommune: VIK

Vær

Ikke nedbør

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Faretegn

Ferske skred

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred

Skredhendelse

3 - Middels

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Dag (Ukjent)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fleire små naturlege flakskred løsna i denne sida då sola varma. Det kom massive drønn på heile oppturen (100 m over tregrensa og opp) og på kvart lille heng me køyrde. Me såg sprekker som skaut 20-30meter, og det løsna eit mikroskred føre oss når me leika ned ein bekkedal. Subjektivt sett den minst innbydende turdagen i år for å køyre bratt.

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: VAKSDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Har lyst til å neven begerkrystaller i bunn av snødekket som et faretegn. Det er ikke gyldig per nu, men er noe som må huskes på, og kommende ukes mildværs nedtrengning i snødekket bør følges med på med hensyn på hvor og når begerkrystaller i bunn av snødekket blir påvirket.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

God

ECTN15@26cmQ3

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Dag (Ukjent)

i kommune: VOSS

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTM4@25cmIkke spesifisert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: VAKSDAL

Vær

Snø

-3.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Jens@SVV (*****)

i kommune: VIK

Vær

Ikke nedbør

-3.0 grader

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Skredhendelse

2 - Små

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.