Snøskredvarsel for Voss tirsdag 13.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan ligge mindre ustabile fokksnøflak i renner, søkk og leformasjoner i fleire himmelretningar pga skiftande vindretningar. Det ligg òg eldre fokksnøflak i alle himmelretningar som stadvis ligg på svake lag kantkorn og rim. Utbreiinga og mektigheita til flak er generelt lita, men dei kan påverkast der dei ligg på svake lag og snødekket er tynt eller mjukt. Det er eit komplekst snødekke, og det krever god kunnskap for å ferdast trygt i skredterreng. I solvendte sider kan ein få våte laussnøskred når sola kjem fram.
Snøoverflata ber preg av sterk vind frå aust med påfølgjande snøtransport inn i vestlege lesider. Det er store lokale forskjellar på kvar vinden har teke mest og nokre områder har fått stor pålagring. Snødekket er generelt mykje vindpåvirka og det vart spesielt i månadsskifte lagt opp mykje snø i nordvestlege til sørvestlege leområder. Her har det lagt seg opp større og mindre fokksnøflak. Bratte sørvendte heng har det danna seg smelte-fryse skare.
Kaldt vær den siste tida har ført til oppbyggande omvandling av snøkrystallar i snødekket. Det er kantkornlag under fokksnøflak og rundt skarelag, inkludert smelte-fryseskara. I tillegg er det nedføyka rimlag nokre stadar. Dei siste dagane er det observert både skytande sprekker og drønn i slike lag. Det finst også djupare kantkornlag rundt skara fra 23.12, men det gamle snødekket er så vindpåverka og hardt at det vil vere svært vanskeleg å påverke desse.
Det er glidesprekker enkelte stadar.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra nord
Temperatur
-11 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær
Høyest 0 graders grense i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 5 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra øst, endring til bris fra nord om ettermiddagen
Temperatur
-8 °C til -1 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 800 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
Minkende vind og nedbør utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: larsbard (*)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Mye vann i snøenkraftig solstråling

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske skred

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Rask temperaturstigningOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Soloppvarming i bratte heng vendt mot sørvest og vest. Det er mer skyer i østlig del av regionen enn vestre.

Vær

Ikke observert5.5 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: HV (Ukjent)

i kommune: KVAM

Snødekke

1 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: AURLAND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-4.5 grader

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

1 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Sigbjørn (***)

i kommune: AURLAND

Bilde fra regobs

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noe vindtransport i perioder.

Vær

Snø-4.0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snødekke

240 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Endre (Ukjent)

i kommune: VOSS

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.