Snøskredvarsel for Voss mandag 12.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande vind med dreiande retning og ny nedbør vil gje snøtransport inn i N-V-S-SØ-vendte renner søkk og lesider. Dette vil gje auka pålagring og byggje fokksnøflak. Det ligg eldre fokksnøflak i alle himmelretningar som stadvis ligg på svake lag kantkorn og rim. Utbreiinga og mektigheita til flak er generelt lita, men dei kan påverkast der dei ligg på svake lag og snødekket er tynt eller mjukt. Det er eit komplekst snødekke, og det krever god kunnskap for å ferdast trygt i skredterreng. I solvendte sider kan ein få våte laussnøskred når sola kjem fram.
Snøoverflata ber preg av kraftig vind frå aust med påfølgjande snøtransport inn i vestlege lesider. Det er store lokale forskjellar på kvar vinden har teke mest og nokre områder har fått stor pålagring. Snødekket er generelt mykje vindpåvirka og det vart spesielt i månadsskifte lagt opp mykje snø i nordvestlege til sørvestlege leområder. Her har det lagt seg opp større og mindre fokksnøflak. I bratte sørvendte heng har det danna seg smelte-fryse skare.
Kaldt vær den siste tida har ført til oppbyggande omvandling av snøkrystallar i snødekket. Det er kantkornlag under fokksnøflak og rundt skarelag, inkludert smelte-fryseskara. I tillegg er det nedføyka rimlag nokre stadar. Dei siste dagane er det observert både skytande sprekker og drønn i slike lag. Det finst også djupare kantkornlag rundt skara fra 23.12, men det gamle snødekket er så vindpåverka og hardt at det vil vere svært vanskeleg å påverke desse.
Det er sundag observert kraftig snøfokk og ustabile fokksnøflak nær Myrdal. Det er glidesprekker enkelte stadar.
Nedbør
0 - 5 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra øst, endring til bris fra nord om ettermiddagen
Temperatur
-8 °C til -1 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 800 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
Minkende vind og nedbør utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område
Vind
Liten kuling fra øst
Temperatur
-9 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh om formiddagen
Skydekke
Skyet
Høyest 0-isotherm i ytre strøk. est nedbdør i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske skred

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Rask temperaturstigningOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Soloppvarming i bratte heng vendt mot sørvest og vest. Det er mer skyer i østlig del av regionen enn vestre.

Vær

Ikke observert5.5 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: HV (Ukjent)

i kommune: KVAM

Snødekke

1 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Snø

Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: AURLAND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

1 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-4.5 grader

Rapportert av: Sigbjørn (***)

i kommune: AURLAND

Bilde fra regobs

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noe vindtransport i perioder.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snødekke

240 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-4.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Endre (Ukjent)

i kommune: VOSS

Bilde fra regobs

Rapportert av: jkvn@alf (**)

i kommune: SAMNANGER

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det blåser godt, men det ligges lite snø igjen.

Vær

Ikke nedbør-0.8 grader

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: AURLAND

Faretegn

Ferske sprekkerI de småe formasjoner som samler litt snø. Sprekker den lett opp.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøBlåser kraftig i høyden frakter snø. Men virker som mye bare blåser bort.

Snødekke

Vær

Snø

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.