Snøskredvarsel for Voss søndag 11.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind frå aust, tilgjengeleg ubunden snø og nysnø vil gje snøtransport inn i N-V-S-vendte renner, søkk og lesider. Dette vil gje auka pålagring og byggje fokksnøflak. Det ligg eldre fokksnøflak i alle himmelretningar som stadvis ligg på svake lag kantkorn og rim. Utbreiinga og mektigheita til flak er generelt lita, men dei kan påverkast der dei ligg på svake lag og snødekket er tynt eller mjukt. Det er eit komplekst snødekke, og det krever god kunnskap for å ferdast trygt i skredterreng.
Det er store variasjonar i snøoverflata. I høgda og på vindutsette stadar vart det danna tynne fokksnøflak i leområder i den kraftige vinden ved månadskifte. Under tregrensa og i skjerma formasjonar kan ein framleis finne (~20cm) laussnø. Det har danna seg smelte-fryseskare i sørvendte heng.
Kaldt vær den siste tida har ført til oppbyggande omvandling av snøkrystallar i snødekket. Det er kantkornlag under fokksnøflak og rundt skarelag, inkludert smelte-fryseskara. I tillegg er det nedføyka rimlag nokre stadar. Dei siste dagane er det observert både skytande sprekker og drønn i slike lag. Det finst også djupare kantkornlag rundt skara fra 23.12, men det gamle snødekket er så vindpåverka og hardt at det vil vere svært vanskeleg å påverke desse.
Det er laurdag observert mykje overflaterim midt i regionen. Det er glidesprekker enkelte stadar.
Nedbør
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område
Vind
Liten kuling fra øst
Temperatur
-9 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh om formiddagen
Skydekke
Skyet
Høyest 0-isotherm i ytre strøk. est nedbdør i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sør
Temperatur
-14 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 400 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: AURLAND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

1 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-4.5 grader

Rapportert av: Sigbjørn (***)

i kommune: AURLAND

Bilde fra regobs

Rapportert av: oormasen (*)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noe vindtransport i perioder.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snødekke

240 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-4.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Endre (Ukjent)

i kommune: VOSS

Bilde fra regobs

Rapportert av: jkvn@alf (**)

i kommune: SAMNANGER

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det blåser godt, men det ligges lite snø igjen.

Vær

Ikke nedbør-0.8 grader

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: AURLAND

Faretegn

Ferske sprekkerI de småe formasjoner som samler litt snø. Sprekker den lett opp.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøBlåser kraftig i høyden frakter snø. Men virker som mye bare blåser bort.

Snødekke

Vær

Snø

Rapportert av: Kristine F. Haualand (Ukjent)

i kommune: MODALEN

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snøBetydelig mer vindpakket snø sammenlignet med dagen før.

Faretegn

Ferske sprekkerSprekker rundt skiene før og etter hendelsen.

Faretegn

Drønn i snøen

Faretegn

Ferske skredSmå skred og skavler har rast.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør

Rapportert av: MSA@nortind (*****)

i kommune: AURLAND

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftigvind fra øst

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Sammenhengende blokker av fokksnø løsner ved liten tilleggsbelastning. Testheng.

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Markus@NVE (*****)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observertGod sikt i alle himmelretninger. Noe rim på snøoverflaten, det meste ligge på myk snø. Enkelte harmløse solutløste løssnøskred.

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Endre (Ukjent)

i kommune: VOSS

Snødekke

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.