Snøskredvarsel for Voss lørdag 10.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der svaktë lag av kantkorn og rim har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak finnast i alle himmelretningar og ligg stadvis på lag av kantkorn og rim. I sørvendte heng er det kantkorn opp på solskare. Utbreiinga og mektigheita til flak er generelt lita, men dei kan påverkast der dei ligg på svake lag og snødekket er tynt eller mjukt. Det er eit komplekst snødekke, og det krever god kunnskap for å ferdast trygt i skredterreng. I bratte solvendte sider kan det gå mindre laussnøskred.
Kraftig vind i førre veke påverka snødekket i varierande grad. Det blei generelt tynne fokksnøflak med ulik hardheit, men under tregrensa og i skjerma terreng påverka ikkje vinden. I ettertid har det danna seg ei smelte-fryse skare i bratte sørvendte heng, og onsdag og fredag kom det nokre cm nysnø.
Kaldt vær den siste tida har ført til oppbyggande omvandling av snøkrystallar i snødekket. Det er kantkornlag under fokksnøflak og rundt skarelag, inkludert smelte-fryseskara. I tillegg er det nedføyka rimlag nokre stadar. Dei siste dagane er det observert både skytande sprekker og drønn i slike lag. Det finst også djupare kantkornlag rundt skara fra 23.12, men det gamle snødekket er så vindpåverka og hardt at det vil vere svært vanskeleg å påverke desse.
Det er registrert små, harmlause laussnøskred i bratt terreng torsdag.
Det er glidesprekker enkelte stadar.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sør
Temperatur
-14 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 400 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
1 - 4 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-12 °C til -7 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
Mest nedbør lengst i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Markus@NVE (*****)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observertGod sikt i alle himmelretninger. Noe rim på snøoverflaten, det meste ligge på myk snø. Enkelte harmløse solutløste løssnøskred.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Endre (Ukjent)

i kommune: VOSS

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Endre (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Espen@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Fritekst

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre løssnøskred

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Rapportert av: Espen@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: knutinge@svv (*****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør8.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

1 Liten

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske sprekker2 m foran ski, bryter i kantkorn over solskare. Har ikke fått faretegn utover det.

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: VOSS

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.