Snøskredvarsel for Voss fredag 09.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der svakt lag av kantkorn har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak finnast i alle himmelretningar og ligg stadvis på lag av kantkorn og rim. Utbreiinga og mektigheita til flak er generelt lita, men dei kan påverkast der dei ligg på svake lag og snødekket er tynt eller mjukt. Det er eit komplekst snødekke, og det krever god kunnskap for å ferdast trygt i skredterreng. Det er meldt litt snø men lite vind, og skredfara vil ikkje endrast vesentleg.
Kraftig vind i førre veke påverka snødekket i varierande grad. Det blei generelt tynne fokksnøflak med ulik hardheit, men under tregrensa og i skjerma terreng påverka ikkje vinden. I ettertid har det danna seg ei smelte-fryse skare i bratte sørvendte heng, og onsdag kom det nokre cm nysnø.
Under fokksnøen fins det svake lag med kantkorn, og det er også rimlag nokre stadar. Dei siste dagane er det observert både skytande sprekker og drønn på slike lag med påverknad av ein eller fleire skiløparar. Det finst også djupare kantkornlag rundt skara fra 23.12, men det gamle snødekket er så vindpåverka og hardt at det vil vere svært vanskeleg å påverke desse.
Mot Grønahogi gjekk det eit lite flakskred i vestvendt heng etter påverknad av fire skigåarar tirsdag.
Det er glidesprekker enkelte stadar.
Nedbør
1 - 4 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-12 °C til -7 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
Mest nedbør lengst i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Bris fra øst
Temperatur
-12 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

1 Liten

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske sprekker2 m foran ski, bryter i kantkorn over solskare. Har ikke fått faretegn utover det.

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: VOSS

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jens@SVV (****)

i kommune: VOSS

Bilde fra regobs

Rapportert av: MSA@nortind (*****)

i kommune: AURLAND

Faretegn

Drønn i snøen

Rapportert av: Eivind@SVV (****)

i kommune: VOSS

Stabilitetstest

MiddelsECTN13@20cmQ3

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Silje@svv (***)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør-7.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøikke blåst siden i går ettermiddag.så den er ikke helt fersk men dannet innenfor et døgn

Stabilitetstest

MiddelsECTN11@19cmQ2

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

250 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Vi har ikke vært på jakt etter skredproblem i antatt verste eksposisjon i dag. Vi er på kurs og har gått i bestemt høyde og eksposisjon (N og NV over 1000moh).

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Eivind@SVV (****)

i kommune: VOSS

Stabilitetstest

MiddelsECTP14@37cmQ1

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: MSA@nortind (*****)

i kommune: AURLAND

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jens@SVV (****)

i kommune: VOSS

Fritekst

I søraust (160) var overgang solskare/ikkje solskare 27-28 grader i lokal kulformasjon

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.