Snøskredvarsel for Voss torsdag 08.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der svakt lag av kantkorn har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak har fått tid til å stabilisere seg, men prosessen har gått langsomt i det kalde været. Nokre stadar ligg fokksnøen på svake lag med kantkorn,og desse er framleis ustabile. Skredproblem finnast i dei områda som har store nok flak til å gi skred, og der flaka er så mjuke at det er mogleg å påverke dei svake laga under. Det krever god kunnskap for å ferdast trygt i skredterreng. Meldte snømengder er så små at det ikkje vil påverke snøskredfara.
Det er store variasjonar i snøoverflata etter kraftig vind i førre veke. Det har danna seg tynne fokksnøflak med ulik hardheit, men under tregrensa og i skjerma terreng er det framleis laus snø.
Under fokksnøen fins det svake lag med kantkorn, og det er også rimlag nokre stadar. Dei siste dagane er det observert både skytande sprekker og drønn på slike lag med påverknad av ein eller fleire skiløparar. Det finst også djupare kantkornlag rundt skara fra 23.12, men det gamle snødekket er så vindpåverka og hardt at det vil vere svært vanskeleg å påverke disse.
Mot Grønahogi gjekk det eit lite flakskred i vestvendt heng etter påverknad av fire skigåarar tirsdag.
Det har stort sett vore kaldt og klart vintervær den siste tida, men onsdag er det skya og nokre snøbyger. I bratte sørsider har sola varma opp snøoverflata på dagtid og denne har fryst om natta. Det har utvikla seg glidesprekker og gått glideskred dei siste dagane.
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Bris fra øst
Temperatur
-12 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
2 - 2 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra øst
Temperatur
-12 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VIK

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre løssnøskred

Vær

Ikke nedbør-2.5 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nysnøen som kom i går og i dag er vindpåvirket.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snødekke

6 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Silje@svv (***)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Faretegn

Ferske sprekkerObservert i siste nysnø i NV. Skytende sprekker.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøSiste nysnø fraktes med vinden ut i leheng mot NV

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

225 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: VOSS

Stabilitetstest

MiddelsECTP12@29cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Eivind@SVV (****)

i kommune: VIK

Bilde fra regobs

Rapportert av: Silje@svv (***)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Forsøkte å ta et bilde av utvikling i glidesprekker ved Bodegaen på Voss i dag. Bildet ble dessverre dårlig, men det finnes bilder av området de siste ukene tatt av samme observatør. Det er glidesprekker i området, og snødekket under glidesprekker viser kompresjon og foldinger.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

GodECTN24@30cmQ3

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

200 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Snø-1.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (***)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Snø-5.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observertOverskyet snøvær med dårlig sikt i alle himmelretninger.

Stabilitetstest

DårligECTN10@15cmQ2

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snødekke

175 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: siri@SVV (***)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø-1.0 grader

Faretegn

Drønn i snøenVestvendt 850moh. Trolig på svakt lag med nedføyket løs nysnø.

Faretegn

Ferske sprekkerSprakk opp rundt skia i skogen nordvendt på 850moh. Brudd i kantkornlag.

Stabilitetstest

DårligECTPV@40cmQ2

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Stabilitetstest

DårligECTPV@10cmQ3

Snødekke

150 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.