Snøskredvarsel for Voss søndag 23.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Våte laussnøskred kan løysast ut i solvendte brattheng. Vær forsiktig i områder under skavlar.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande vind frå V-NV og litt ny nedbør vil byggje opp fokksnøflak i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Enkelte stadar i høgda kan det vere svake rim- og kantkornlag djupare i snødekket. Skred på desse laga kan bli større. Det er størst fare for å løyse ut skred på svake lag der snødekket er tynt I bratte soleksponerte sider kan ein få naturleg utløyste våte laussnøskred. Skredfaren vert vurdert til 2-moderat.
Det har kome 10-20 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV. Dette har har ført til snøtransport og pålagring i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Store lokale forskjellar i nedbør, mest i vest. Det var fredag observert at nysnøen la seg på glatt skare, og det kan ta tid før det vert danna gode bindingar. Laurdag melder observatør i Voss om ~10 cm nesten tørr nysnø og om naturleg utløyste flak- og laussnøskred. Det har tidlegare vore observert vedvarande svake kantkorn og rimlag. Desse er no truleg dekt av berande fokksnø og tjukk skare, men ein lyt framleis vere merksam der snødekket er tynt i høgda. Den nedste delen av snødekket er rekna for stabil etter at fleire rundar med smelting og frysing tidlegare i vinter. Laurdag føremiddag er det delvis overskya, litt nedbør og sterk vind frå NV i fjellet.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: KVAM

Vær

Snø0 grader

Fritekst

Bilde tatt fra Gråfjellnuten ved Tveitakvitigen.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

200 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

GodCTN@20cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør3.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: AURLAND

Fritekst

Observasjonen min fra lørdag formiddag har ikke blitt registrert. I korte trekk: under utgraving til lemur var det to tydelige svake lag innen de øvre 40 cm, ved Skarsnosi 1450 moh. Små fasetter under torsdagens mildværsskare som gav Q2 bruddplan @5cm, og tydelige fasetter @30 cm som gav Q1. Sistnevnte trenger stor TB for å gå til brudd. Utvikling og utbredelse bør følges med på.

Rapportert av: oormasen (Ukjent)

i kommune: AURLAND

Faretegn

Fersk vindtransportert snøFokksnø over ca 650 meters høyde.

Vær

Snø-1.0 grader

Snødekke

80 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Trolig store lokale forskjeller når det gjelder vindtransport, solinnstråling og nedbørsmengder.

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske skrednaturlig utløst i morgentimene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøDet føyker bra over tregrensa når bygene står på. Problemet vil øke utover dagen. Glatt skare gjør det lett for vinden å flytte nysnøen.

Vær

Ikke observert-3.1 grader

Snødekke

205 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: VOSS

Vær

Snø0.0 grader

Snødekke

240 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.