Snøskredvarsel for Voss søndag 23.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Våte laussnøskred kan løysast ut i solvendte brattheng. Vær forsiktig i områder under skavlar.

Skredfarevurdering

Pågåande vind frå V-NV og litt ny nedbør vil byggje opp fokksnøflak i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Enkelte stadar i høgda kan det vere svake rim- og kantkornlag djupare i snødekket. Skred på desse laga kan bli større. Det er størst fare for å løyse ut skred på svake lag der snødekket er tynt I bratte soleksponerte sider kan ein få naturleg utløyste våte laussnøskred. Skredfaren vert vurdert til 2-moderat.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det har kome 10-20 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV. Dette har har ført til snøtransport og pålagring i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Store lokale forskjellar i nedbør, mest i vest. Det var fredag observert at nysnøen la seg på glatt skare, og det kan ta tid før det vert danna gode bindingar. Laurdag melder observatør i Voss om ~10 cm nesten tørr nysnø og om naturleg utløyste flak- og laussnøskred. Det har tidlegare vore observert vedvarande svake kantkorn og rimlag. Desse er no truleg dekt av berande fokksnø og tjukk skare, men ein lyt framleis vere merksam der snødekket er tynt i høgda. Den nedste delen av snødekket er rekna for stabil etter at fleire rundar med smelting og frysing tidlegare i vinter. Laurdag føremiddag er det delvis overskya, litt nedbør og sterk vind frå NV i fjellet.
Fra lørdag ettermiddag ventes NV frisk bris i fjellet. Enkelte byger. 1-3 mm nedbør, som snø over 200-400 moh. Perioder med sol. Plussgrader opp til 600-800 moh midt på dagen. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om ettermiddagen minking til skiftende bris. Enkelte sludd- og snøbyger, 2-5 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 300-500 moh midt på dagen.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: KVAM

Fritekst

Bilde tatt fra Gråfjellnuten ved Tveitakvitigen.

Vær

Snø 0 grader

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

200 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

God CTN@20cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Tørre flakskred

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Ett (1) 2 - Små Tørre løssnøskred

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 3.0 grader

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: AURLAND

Fritekst

Observasjonen min fra lørdag formiddag har ikke blitt registrert. I korte trekk: under utgraving til lemur var det to tydelige svake lag innen de øvre 40 cm, ved Skarsnosi 1450 moh. Små fasetter under torsdagens mildværsskare som gav Q2 bruddplan @5cm, og tydelige fasetter @30 cm som gav Q1. Sistnevnte trenger stor TB for å gå til brudd. Utvikling og utbredelse bør følges med på.

Rapportert av: oormasen (Ukjent)

i kommune: AURLAND

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fokksnø over ca 650 meters høyde.

Snødekke

80 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Trolig store lokale forskjeller når det gjelder vindtransport, solinnstråling og nedbørsmengder.

Vær

Snø -1.0 grader

Skredaktivitet

Noen (2-5) 1 - Harmløst (sluff) Tørre flakskred

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske skred naturlig utløst i morgentimene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det føyker bra over tregrensa når bygene står på. Problemet vil øke utover dagen. Glatt skare gjør det lett for vinden å flytte nysnøen.

Snødekke

205 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert -3.1 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Tørre løssnøskred

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: VOSS

Snødekke

240 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø 0.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat