Snøskredvarsel for Voss lørdag 22.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø i fjellet. Skred kan løysast ut både naturleg og av skiløpar. Vær forsiktig i leområde kor det samlar seg fersk fokksnø.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og sterk vind frå NV vil føre til snøtransport inn i NØ-Ø-SØ-S-SV renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak. Enkelte stadar i høgda kan desse flaka ligge på begravd svake rim- og kantkornlag. Skred på desse laga kan bli større. Det er størst fare for å løyse ut skred på svake lag der snødekket er tynt. Skredfaren vert vurdert til 2-moderat.
Det har kome 10-30 cm snø siste døgnet i kraftig vind frå V-NV. Store lokale forskjellar. Synkande temperatur har gjort at det har danna seg glatt skare på det gamle snødekket som nysnøen har lagt seg på. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i NØ-Ø-SØ-S renner, søkk og lesider og bygd opp nysnø- og fokksnøflak. Det var observert overflaterim og utvikling av kantkorn kring skarelag. Vind har vore gunstig for å bryte ned overflaterim. Utbreiinga av desse svake laga er enno uviss. Den nedste delen av snødekket, dvs. snø som kom før påske, er rekna for stabil etter at fleire rundar med smelting og frysing tidlegare i vinter. Fredag føremiddag er det overskya, nedbør og kraftig vind frå V-NV i fjellet.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: KVAM

Vær

Snø

Fritekst

Bilde tatt fra Gråfjellnuten ved Tveitakvitigen.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

200 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

GodCTN@20cmIkke spesifisert

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør3.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Bilde fra regobs

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: AURLAND

Fritekst

Observasjonen min fra lørdag formiddag har ikke blitt registrert. I korte trekk: under utgraving til lemur var det to tydelige svake lag innen de øvre 40 cm, ved Skarsnosi 1450 moh. Små fasetter under torsdagens mildværsskare som gav Q2 bruddplan @5cm, og tydelige fasetter @30 cm som gav Q1. Sistnevnte trenger stor TB for å gå til brudd. Utvikling og utbredelse bør følges med på.

Rapportert av: oormasen (Ukjent)

i kommune: AURLAND

Snødekke

80 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-1.0 grader

Fritekst

Trolig store lokale forskjeller når det gjelder vindtransport, solinnstråling og nedbørsmengder.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøFokksnø over ca 650 meters høyde.

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Snødekke

205 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert-3.1 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske skrednaturlig utløst i morgentimene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøDet føyker bra over tregrensa når bygene står på. Problemet vil øke utover dagen. Glatt skare gjør det lett for vinden å flytte nysnøen.

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Njål@SVV (*****)

i kommune: VOSS

Snødekke

240 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø0.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.