Snøskredvarsel for Voss torsdag 23.03.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Stigende temperatur fører til midlertidig svekkelse av snødekket.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande sterk vind frå V og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg i områda som får mest nedbør, ellers ligg faregraden på 2-moderat.
Det har komme opp i 5-15 cm snø i løpet av det siste døgnet. Store lokale variasjonar, men mest nedbør i V/SV. Nedbøren har komme i sterk vind frå V. Dette har ført til snøtransport og auka pålagring i N-Ø-S-vendte renner, søkk og lesider. Det har generelt komme mykje snø i området den siste uka med tildels kraftig vind frå V som har transportert snø inn i N-Ø-S leområder. Tidlegare er det observert svake lag av kantkorn og rim i snødekket på Voss. Observasjonar frå Finse (torsdag) tyder på at indre delar av regionen kan ha eit vedvarande svakt lag av kantkorn på skare. Dette ligg generelt djupt i snødekket, med der snødekket er tynt kan dette påvirkast. Observatørar i skianlegget i Myrkdalen melder onsdag tidleg om 15 cm nysnø og kraftig snøfokk. Fuktig og kramsnø opp i 1100 moh. Onsdag føremiddag er det sterk vind frå V, overskya og det snør heilt til havnivå.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Trine (Ukjent)

i kommune: ULVIK

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: VAKSDAL

Faretegn

Ferske sprekkerGlidesprekker ved Trefallsvatnet observert på webkamera

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Skipatrulje (***)

i kommune: VOSS

Snødekke

300 cm snødybde15 cm nysnø siste døgn

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: MASFJORDEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ubunden snø

Stabilitetstest

GodCTM16@51cmQ3

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: MASFJORDEN

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VOSS

Vær

Snø0 grader

Rapportert av: lars erik skjervheim (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Faretegn

Ferske skredNaturlig utløyst skred.

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.