Snøskredvarsel for Voss torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Stigende temperatur fører til midlertidig svekkelse av snødekket.

Skredfarevurdering

Pågåande sterk vind frå V og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg i områda som får mest nedbør, ellers ligg faregraden på 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det har komme opp i 5-15 cm snø i løpet av det siste døgnet. Store lokale variasjonar, men mest nedbør i V/SV. Nedbøren har komme i sterk vind frå V. Dette har ført til snøtransport og auka pålagring i N-Ø-S-vendte renner, søkk og lesider. Det har generelt komme mykje snø i området den siste uka med tildels kraftig vind frå V som har transportert snø inn i N-Ø-S leområder. Tidlegare er det observert svake lag av kantkorn og rim i snødekket på Voss. Observasjonar frå Finse (torsdag) tyder på at indre delar av regionen kan ha eit vedvarande svakt lag av kantkorn på skare. Dette ligg generelt djupt i snødekket, med der snødekket er tynt kan dette påvirkast. Observatørar i skianlegget i Myrkdalen melder onsdag tidleg om 15 cm nysnø og kraftig snøfokk. Fuktig og kramsnø opp i 1100 moh. Onsdag føremiddag er det sterk vind frå V, overskya og det snør heilt til havnivå.
Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV frisk bris i fjellet. Enklete sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V periodevis frisk bris i fjellet. Noen sludd- og snøbyger, regn under 200-400 moh i ytre strøk. 5-10 mm nedbør. Litt stigende temperatur.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Trine (Ukjent)

i kommune: ULVIK

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: VAKSDAL

Faretegn

Ferske sprekker Glidesprekker ved Trefallsvatnet observert på webkamera

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Skipatrulje (***)

i kommune: VOSS

Snødekke

300 cm snødybde 15 cm nysnø siste døgn

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: MASFJORDEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ubunden snø

Stabilitetstest

God CTM16@51cmQ3

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: MASFJORDEN

Skredaktivitet

Mange (10 eller mer) 1 - Harmløst (sluff) Våte løssnøskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VOSS

Vær

Snø 0 grader

Rapportert av: lars erik skjervheim (Ukjent)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske skred Naturlig utløyst skred.

Skredhendelse

3 - Middels Tørt flakskred

Skredaktivitet

Ikke gitt 3 - Middels Tørre flakskred