Snøskredvarsel for Voss torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Stigende temperatur fører til midlertidig svekkelse av snødekket.

Skredfarevurdering

Pågåande sterk vind frå V og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg i områda som får mest nedbør, ellers ligg faregraden på 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det har komme opp i 5-15 cm snø i løpet av det siste døgnet. Store lokale variasjonar, men mest nedbør i V/SV. Nedbøren har komme i sterk vind frå V. Dette har ført til snøtransport og auka pålagring i N-Ø-S-vendte renner, søkk og lesider. Det har generelt komme mykje snø i området den siste uka med tildels kraftig vind frå V som har transportert snø inn i N-Ø-S leområder. Tidlegare er det observert svake lag av kantkorn og rim i snødekket på Voss. Observasjonar frå Finse (torsdag) tyder på at indre delar av regionen kan ha eit vedvarande svakt lag av kantkorn på skare. Dette ligg generelt djupt i snødekket, med der snødekket er tynt kan dette påvirkast. Observatørar i skianlegget i Myrkdalen melder onsdag tidleg om 15 cm nysnø og kraftig snøfokk. Fuktig og kramsnø opp i 1100 moh. Onsdag føremiddag er det sterk vind frå V, overskya og det snør heilt til havnivå.
Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV frisk bris i fjellet. Enklete sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V periodevis frisk bris i fjellet. Noen sludd- og snøbyger, regn under 200-400 moh i ytre strøk. 5-10 mm nedbør. Litt stigende temperatur.
Betydelig
3

Resten av torsdag ventes V periodevis frisk bris i fjellet. Noen sludd- og snøbyger, regn under 200-500 moh i ytre strøk. 10-15 mm nedbør. Litt stigende temperatur. Fredag ventes økning til SV-V liten kuling i fjellet. 10-15 mm nedbør, som snø over 500-800 moh. Høyest nysnøgrense om ettermiddagen.

Ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og sterk vind frå SV fører til stor snøtransport inn NV-N-S-SØ renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp nysnøflak frå tregrensa og oppover. Der nedbøren kjem som regn på snødekket kan ein få våte laussnøskred. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.