Snøskredvarsel for Voss onsdag 22.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Skredfarevurdering

Sterk vind frå V i fjellet og ny nedbør fører til stor snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og dannar fokksnøflak frå tregrensa og opp. I indre delar av regionen bør ein vere merksam på at det kan vere djupe vedvarande svake lag som kan påvirkast der snødekket er tynt. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det har komme opp i 40 cm snø i løpet av det siste døgnet. Store lokale variasjonar, men mest nedbør i V/SV. Nedbøren har komme i sterk vind frå S-SV. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i N-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Det har generelt komme mykje snø i området i det siste i til dels kraftig vind frå V som har transportert snø inn i N-Ø-S leområder. Det er tysdag obervasjonar på mykje tung våt nysnø langs vegen på Vikafjellet. I heisanlegget i Myrkdalen er det observert 15 cm nysnø og liten kuling øvst i anlegget. Tidlegare er det observert svake lag av kantkorn og rim i snødekket på Voss. Observasjonar frå Finse (torsdag) tyder på at indre delar av regionen kan ha eit vedvarande svakt lag av kantkorn på skare. Dette ligg generelt djupt i snødekket, med der snødekket er tynt kan dette påvirkast. Tysdag føremiddag er det kraftig vind frå V-SV i fjellet, overskya, nedbør og varmergrader til om lag 600 meters høgde.
Resten av tirsdag ventes minking til SV-V frisk bris i fjellet. Snøbyger, nedbør som regn under 200-400 moh. 5-12 mm nedbør. Litt lavere temperatur. Onsdag ventes V opptil liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør. Litt synkende temperatur.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Trine (Ukjent)

i kommune: ULVIK

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: VAKSDAL

Faretegn

Ferske sprekker Glidesprekker ved Trefallsvatnet observert på webkamera

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Skipatrulje (***)

i kommune: VOSS

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Snødekke

300 cm snødybde 15 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: MASFJORDEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ubunden snø

Stabilitetstest

God CTM16@51cmQ3

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: MASFJORDEN

Skredaktivitet

Mange (10 eller mer) 1 - Harmløst (sluff) Våte løssnøskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VOSS

Vær

Snø 0 grader

Rapportert av: lars erik skjervheim (Ukjent)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske skred Naturlig utløyst skred.

Skredhendelse

3 - Middels Tørt flakskred

Skredaktivitet

Ikke gitt 3 - Middels Tørre flakskred

Rapportert av: oormasen (Ukjent)

i kommune: AURLAND

Snødekke

150 cm snødybde 25 cm nysnø siste døgn

Ulykke/hendelse

Stort skred var nær ved å ramme stølstunet Kåstein, ca 2,5 km nord for gården Nåsi i Jordalen. Skredmassene stoppet ca 30 meter unna vanlig vintertrasé gjennom dalen. Nestenulykke

Skredaktivitet

Ett (1) 5 - Svært store Våte flakskred

Vær

Sludd 2.0 grader