Snøskredvarsel for Voss onsdag 22.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Skredfarevurdering

Sterk vind frå V i fjellet og ny nedbør fører til stor snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og dannar fokksnøflak frå tregrensa og opp. I indre delar av regionen bør ein vere merksam på at det kan vere djupe vedvarande svake lag som kan påvirkast der snødekket er tynt. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det har komme opp i 40 cm snø i løpet av det siste døgnet. Store lokale variasjonar, men mest nedbør i V/SV. Nedbøren har komme i sterk vind frå S-SV. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i N-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Det har generelt komme mykje snø i området i det siste i til dels kraftig vind frå V som har transportert snø inn i N-Ø-S leområder. Det er tysdag obervasjonar på mykje tung våt nysnø langs vegen på Vikafjellet. I heisanlegget i Myrkdalen er det observert 15 cm nysnø og liten kuling øvst i anlegget. Tidlegare er det observert svake lag av kantkorn og rim i snødekket på Voss. Observasjonar frå Finse (torsdag) tyder på at indre delar av regionen kan ha eit vedvarande svakt lag av kantkorn på skare. Dette ligg generelt djupt i snødekket, med der snødekket er tynt kan dette påvirkast. Tysdag føremiddag er det kraftig vind frå V-SV i fjellet, overskya, nedbør og varmergrader til om lag 600 meters høgde.
Resten av tirsdag ventes minking til SV-V frisk bris i fjellet. Snøbyger, nedbør som regn under 200-400 moh. 5-12 mm nedbør. Litt lavere temperatur. Onsdag ventes V opptil liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør. Litt synkende temperatur.
Betydelig
3

Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV frisk bris i fjellet. Enklete sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V periodevis frisk bris i fjellet. Noen sludd- og snøbyger, regn under 200-400 moh i ytre strøk. 5-10 mm nedbør. Litt stigende temperatur.

Pågåande sterk vind frå V og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg i områda som får mest nedbør, ellers ligg faregraden på 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.