Snøskredvarsel for Voss onsdag 22.03.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind frå V i fjellet og ny nedbør fører til stor snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og dannar fokksnøflak frå tregrensa og opp. I indre delar av regionen bør ein vere merksam på at det kan vere djupe vedvarande svake lag som kan påvirkast der snødekket er tynt. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg.
Det har komme opp i 40 cm snø i løpet av det siste døgnet. Store lokale variasjonar, men mest nedbør i V/SV. Nedbøren har komme i sterk vind frå S-SV. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i N-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Det har generelt komme mykje snø i området i det siste i til dels kraftig vind frå V som har transportert snø inn i N-Ø-S leområder. Det er tysdag obervasjonar på mykje tung våt nysnø langs vegen på Vikafjellet. I heisanlegget i Myrkdalen er det observert 15 cm nysnø og liten kuling øvst i anlegget. Tidlegare er det observert svake lag av kantkorn og rim i snødekket på Voss. Observasjonar frå Finse (torsdag) tyder på at indre delar av regionen kan ha eit vedvarande svakt lag av kantkorn på skare. Dette ligg generelt djupt i snødekket, med der snødekket er tynt kan dette påvirkast. Tysdag føremiddag er det kraftig vind frå V-SV i fjellet, overskya, nedbør og varmergrader til om lag 600 meters høgde.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Trine (Ukjent)

i kommune: ULVIK

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: VAKSDAL

Faretegn

Ferske sprekkerGlidesprekker ved Trefallsvatnet observert på webkamera

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Skipatrulje (***)

i kommune: VOSS

Snødekke

300 cm snødybde15 cm nysnø siste døgn

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: MASFJORDEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ubunden snø

Stabilitetstest

GodCTM16@51cmQ3

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Julie@SVV (*****)

i kommune: MASFJORDEN

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VOSS

Vær

Snø0 grader

Rapportert av: lars erik skjervheim (Ukjent)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ferske skredNaturlig utløyst skred.

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: oormasen (Ukjent)

i kommune: AURLAND

Snødekke

150 cm snødybde25 cm nysnø siste døgn

Ulykke/hendelse

Stort skred var nær ved å ramme stølstunet Kåstein, ca 2,5 km nord for gården Nåsi i Jordalen. Skredmassene stoppet ca 30 meter unna vanlig vintertrasé gjennom dalen. Nestenulykke

Vær

Sludd2.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
5 - Svært store
Type: 
Våte flakskred

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.