Snøskredvarsel for Voss lørdag 26.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Høy dagtemperatur og solinnstråling gir fare for mindre, våte skred utover ettermiddagen. Vær spesielt oppmerksom nær terrengfeller.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold og et forutsigbart snødekke, som styres av solpåvirkning og temperatursvingninger gjennom døgnet. Sol og høye temperaturer høyt til fjells varmer opp snøoverflaten og for en skiløper kan det være mulig å utløse små, våte løssnøskred. Snødekket drenerer vann godt. Vær oppmerksom på glideskred, og eventuelle skavler som fortsatt finnes.
Snøoverflaten styres i stor grad av temperatursvingninger og sol gjennom dagen. Snøgrensen kryper stadig høyere til fjells. Snødekket er vått og består nå i hovedsak av smelteformer. Snøgrensa i regionen ligger på 900-1200 moh. Mest snø i øst- og nordvendte områder. Rygger og oppstikkende terrengformasjoner er de fleste plasser snøfrie, i sørhellinger er det generelt mye barmark. Lokalt kan det dannes skare om natten.
I nordsider på de høyeste toppene kan det fortsatt finnes gamle skarelag, men de ser ut til å drenere godt. Det meste av annen lagdeling ser ut til å være borte.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
7 °C til 17 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
6 °C til 15 °C på 1400 moh.
Til topps natt til fredag.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.