Snøskredvarsel for Voss lørdag 25.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø i høgda. Regn og høge temperaturer kan gi naturleg utløyste våte laussnøskred.

Skredfarevurdering

Ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og sterk vind frå SV fører til stor snøtransport inn i N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp ferske fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Stigande temperatur og regn heilt til topps vil auka last og svekke bindingar i snøen. I bratt terreng kan ein få våte laussnøskred. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det har kome 15-25 cm snø i løpet av det siste døgnet, og jamt mykje snø denne veka (>50 cm). Snøen har kome i sterk vind som har dreia frå NV-SV. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i N-Ø-S-vendte renner, søkk og lesider. I høgda er toppar og ryggar avblåst, og har eit hardt og bærande snødekke. Observatør i Voss melder fredag om 20 cm laussnø, nedføyka svakt lag nysnø og kantkorn i det gamle snødekket. Tidlegare er det observert svake lag av kantkorn og rim i snødekket på Voss. Observasjonar frå Finse førre veke tyder på at indre delar av regionen kan ha eit vedvarande svakt lag av kantkorn på skare. Dette ligg generelt djupt i snødekket, men der snødekket er tynt kan dette påvirkast. Fredag føremiddag er det sterk vind frå V-SV i fjellet, overskya og nedbør som snø til 100 moh.
Resten av fredag ventes SV-V liten kuling i fjellet. 10-15 mm nedbør, som snø over 500-800 moh. Lørdag ventes V periodevis liten kuling i fjellet. Noen snøbyger, regnbyger under 700-1000 moh, flest byger første del av dagen. 1-10 mm nedbør. Stigende temperatur, om kvelden plussgrader til fjelltoppshøyde.
Moderat
2

Søndag ventes V periodevis liten kuling i fjellet, om kvelden minkende vind. Noen regnbyger, snøbyger over 900-1500 moh. Fra om ettermiddagen oppholdsvær. 0-5 mm nedbør.

Pågåande vind frå V og litt ny nedbør vil auke pålagring i N-Ø-S leområder i høgda. Regn og varmegrader høgt opp kan gi våte laussnøskred i bratt terreng. Glideskred kan førekomme i glatt og bratt terreng (typisk: glatte sva/grassbakke) Faregraden vurdert til 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.