Snøskredvarsel for Voss lørdag 24.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers generelt stabilt og hardt snødekke.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan framleis ligge små ustabile fokksnøflak i V-N-Ø-vendte leformasjonar. Nysnømengd og vindstyrken i det siste tilseier ikkje større skredstorleik enn 2.
Det er generelt mykje snø jevnt fordelt i dei fleste områda i regionen. Under tregrensa og i skjerma terreng kan ein finne opp til 20 cm laussnø. I høgda er det hard fokksnø. Sola tek i sydsider og det har gått fleire laussnøskred i bratt terreng. Det gamle snødekket er godt pakka av mykje vind og er generelt stabilt. Kalde netter gjer at det er stor vekst av overflaterim overalt i regionen.
I snødekket er det observert kantkorn ved skarelaget som vart danna 23.12. Desse er utvikla i ulik grad, men ikkje vurdert som skredproblem no.
Det er fredag observert fleire naturleg utløyste våte laussnøskred i Kvassdalen.
Det er fredag observert mykje overflaterim langs Mødalsløypa.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst
Temperatur
-14 °C til -5 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om formiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind fra sørøst
Temperatur
-15 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

250 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er utvikling av rimkrystaller ca 3-4 mm ved 800moh og litt økende str høyere opp, ca 8mm her på 1100

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør-5.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: oormasen (Ukjent)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør-9.0 grader

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stor utbredelse pga kulde og lite vind.

Rapportert av: HV (Ukjent)

i kommune: KVAM

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observert overflaterim langs Mødalsløypa over et lag med løs, tørr snø. Ettersom været de siste dagene har vært klart og kaldt, kan rimkrystallene ha stor utbredelse. Hele området jeg observerte rimkrystallene i ligger ganske skjerma fra sola, situasjonen kan være annerledes der sola får tak.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

1 Liten

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.