Snøskredvarsel for Voss onsdag 23.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolege vêrforhold i fjellet gjer at fokksnøflaka får tid til stabilisering og skredfaretendensen er synkande. Det er laus snø tilgjengeleg for vinden, truleg også i høgda, så skredproblemet er der vinden har flytta snø siste tida. Der vinden ikkje har tatt er faregraden lågare.
Siste veka kom det mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare over tid. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Litt nysnø over regionen mandag.
Det er observasjoner på kantkornvekst rundt skarelag frå tidligare, men det er ikkje godt utvikla og er derfor ikkje rekna som eit aktivt skredproblem.
Ikkje observert skredaktivitet siste døgna.
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ragne@ObsKorps (****)

i kommune: VOSS

Stabilitetstest

God

ECTN15@30cmQ3

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Knut H (Ukjent)

i kommune: VOSS

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

God

ECTN24@34cmQ2

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: VIK

Notater

Snøprofil kommer

Stabilitetstest

Middels

ECTN5@5cmQ2

Stabilitetstest

God

ECTN9@10cmQ2

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: VIK

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: helgebamsen (Ukjent)

i kommune: KVAM

Ulykke/hendelse

Var svært bevist og klar over skredfaren, men da det var mørkt og snøføyke var det ikkje sikt nok til å kunne ta trygge linjeval til kvar ei tid. Kom til eit bratt parti, og antok då at snøen kom til å skil ut i det eg slapp seg over skavlen, noko det også gjorde. I det eg kjem over skavlen innser eg at eg har tatt feil av storleiken på terrengformasjonen, som er større enn antatt. Følgeleg blir det som ein forventa skulle bli eit handterbart skavlbrot stort nok til å kunne begrave ein person. Mista skia og blir delvis begravd, fann att skia på ein meters djup etter kort tid.

Påvirket ingenting

Vær

Ikke nedbør

Skredhendelse

1 - Små

Skavlfall

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Super kort tur. Men øverste lag i øst heng, sprekker kun opp rundt skiene. Ikke skyttende ut fra ski. Later til å ha stabilisert seg i det lille heng jeg var i kveld.

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTN@0cmIkke spesifisert

Vær

Ikke nedbør

-6.5 grader

Snødekke

145 cm snødybde

1 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOSS

Skredfarevurdering

2 Moderat

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.