Snøskredvarsel for Vest-Telemark mandag 11.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak. Vær også varsom i bratte, solvendte fjellsider.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdest i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små løssnøskred som du selv har utløst. Husk at selv et lite skred kan få konsekvenser nært terrengfeller.Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite vind, oppholdsvær og kaldt. Det vil fortsatt være mulig for en skiløper å løse ut tørre flakskred str. 1-2, først og fremst i sektor mot øst til sør. Over 1300-1400 hoh finnes kantkorn nede i snødekket, men med godt bærende lag over. Vær oppmerksom i bratte, solvendte hellinger der soloppvaring muligens kan gi løssnøskred.
Snøoverflaten er preget av fredagens nordvestkuling som har dannet flak og lagt opp tykkere fokksnøflak i lehellinger mot sektor øst til sør. I områder der vinden ikke har tatt finnes mer uberørt og løsere tørr snø. Under siste ukes nysnø ligger en gammel, hard og bærende snøoverflate som har vært igjennom flere runder med smelting og tilfrysing. Det virker som om nysnøen binder godt til skaren under. Regionen har mindre snø enn normalt med mest snø i østvendte leområder.
Høyt til fjells, fra ca 1300 moh, finnes tykke, vedvarende svake lag med kantkorn. De svake lagene ligger under hard fokksnø og/eller skare og vurderes som vanskelige å påvirke.
Fredag og lørdag er det meldt om noen få naturlige og personutløste tørre flakskred str. 1-2 i sørøstvendte brattheng.
Det har kommet 3-7 cm lett og tørr nysnø siste døgn til søndag morgen. Mest sørøst i regionen. Opholdsvær fra lørdag kveld. I løpet av uka 25-50 cm nysnø der det har kommet mest. Fredag var det nordvestlig kuling med snøfokk og betydelig snøtransport. Lite vind og snøfall lørdag. Forbigående litt vindøkning fra nordvest første del av søndag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-15 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-17 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / TINN

Snø

10.03.2019 kl. 14:30

1094 moh

Sondre (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sondre
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sondre

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Mellom 900 moh og 0 moh Observerte to skred bak skipsheisen i Gaustablikk skisenter Søndag 10.03.19. De så ut til å være noen dager gamle.

ObsID: 185854

Vest-Telemark / VINJE

Snø

09.03.2019 kl. 08:46

987 moh

Rolf B. (**)

Vær

-5 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 185071
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.