Snøskredvarsel for Vest-Telemark mandag 11.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak. Vær også varsom i bratte, solvendte fjellsider.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdest i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små løssnøskred som du selv har utløst. Husk at selv et lite skred kan få konsekvenser nært terrengfeller.Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite vind, oppholdsvær og kaldt. Det vil fortsatt være mulig for en skiløper å løse ut tørre flakskred str. 1-2, først og fremst i sektor mot øst til sør. Over 1300-1400 hoh finnes kantkorn nede i snødekket, men med godt bærende lag over. Vær oppmerksom i bratte, solvendte hellinger der soloppvaring muligens kan gi løssnøskred.
Snøoverflaten er preget av fredagens nordvestkuling som har dannet flak og lagt opp tykkere fokksnøflak i lehellinger mot sektor øst til sør. I områder der vinden ikke har tatt finnes mer uberørt og løsere tørr snø. Under siste ukes nysnø ligger en gammel, hard og bærende snøoverflate som har vært igjennom flere runder med smelting og tilfrysing. Det virker som om nysnøen binder godt til skaren under. Regionen har mindre snø enn normalt med mest snø i østvendte leområder.
Høyt til fjells, fra ca 1300 moh, finnes tykke, vedvarende svake lag med kantkorn. De svake lagene ligger under hard fokksnø og/eller skare og vurderes som vanskelige å påvirke.
Fredag og lørdag er det meldt om noen få naturlige og personutløste tørre flakskred str. 1-2 i sørøstvendte brattheng.
Det har kommet 3-7 cm lett og tørr nysnø siste døgn til søndag morgen. Mest sørøst i regionen. Opholdsvær fra lørdag kveld. I løpet av uka 25-50 cm nysnø der det har kommet mest. Fredag var det nordvestlig kuling med snøfokk og betydelig snøtransport. Lite vind og snøfall lørdag. Forbigående litt vindøkning fra nordvest første del av søndag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-15 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-17 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / TINN

Snø

10.03.2019 kl. 14:30

1094 moh

Sondre (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sondre
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sondre

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Mellom 900 moh og 0 moh Observerte to skred bak skipsheisen i Gaustablikk skisenter Søndag 10.03.19. De så ut til å være noen dager gamle.

ObsID: 185854

Vest-Telemark / VINJE

Snø

09.03.2019 kl. 08:46

987 moh

Rolf B. (**)

Vær

-5 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 185071

Vest-Telemark / TINN

Snø

08.03.2019 kl. 16:36

1194 moh

Thomas (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas

Ulykke/hendelse

Snø Topptur

Skredhendelse

8. mar 16:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Rapportert på Facebook, se vedlagt bilde. Usikker på nøyaktig posisjon.

ObsID: 184992

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

08.03.2019 kl. 14:18

1171 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4 °C 6 m/s fra SV ↗ 10% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er fokksnøen som er problemet i Rauland akkurat nå. Har bare observert ett naturlig utløst skred i dag. Har testet fokksnøen i sørøstheng i dag og den virker rimelig stabil. Men vær likevel obs i bratte sørøstlige heng. Vinden skal løye,så fokksnøen vil gradvis stabilisere seg.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 900 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredhendelse

8. mar 10:20 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1280 moh og sluttet på 1235 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Det har kommet ca 25cm med snø de siste dagene. Idag har det vært vind ifra nordvest som har skapt fokksnøflak i sørøstlige områder. Snøen har bundet seg bra til underlaget,så det er dårlige bindinger innad i fokksnøen som er problemet.

ObsID: 185021

Vest-Telemark / VINJE

Snø

08.03.2019 kl. 14:04

1150 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  håkon@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser skydekket og sbødekket sørover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vindpåvirknig av snødekket

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10 m/s fra V → 70% skyer Vinden vekser mellom 2-10ms. Er også noen snøbyger

Tester

CTV@20cmQ2 Dårlig Løsnet lett dårlig binding i fokksnøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nysnøen er vindpåvirket med dårlig binding i fokksnøen. Forventes å holde seg på nåværende nivå. Varslet faregrad er for lav

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut Sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 0 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

140 cm totalt Moderat snøfokk 40 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Begrenset sikt

ObsID: 184972

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

08.03.2019 kl. 13:13

1087 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Elisabet@obskorps Kommentar:  Nedføyka nysnølag
ObsID: 184928

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

08.03.2019 kl. 12:56

1142 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Mats Dreng Kommentar:  Han melder at han kastet et par spader med snø ned, og poff !så løsnet det.

Faretegn

Ferske skred Det meldes fra skisenterpersonel om at det løser lett ut i sør og østvendte heng i dag.

ObsID: 184926
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.