Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 08.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile forhold med fersk fokksnø. Hold god avstand til skredterreng og utløpsområder.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng. Vurder størrelse på heng, snømengde og utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden øker til nordvestlig stiv kuling, fallende temperatur og avtakende nedbør. Det ventes at fokksnøflakene som er lagt opp i nordvestvendte hellinger torsdag stabiliseres noe, mens det bygges opp fersk fokksnø i hellinger mot sørøst. Faren for å kunne løse ut tørre flakskred str. 1-2 vil være størst i hellinger i sektoren øst til sør. Kanskje skred opp mot str. 3 - store enkelte steder. Vedvarende svake lag finnes i snødekket over 1300-1400 moh, men disse ligger stort sett under bærende fokksnø/skarelag og er derfor vanskelige å påvirke.
Nysnø som i liten grad er påvirket av vind dekker nå en gammel hard og bærende snøoverflate som har vært igjennom flere runder med smelting og tilfrysing. Det virker som om nysnøen har festet seg ganske bra til skaren under. Lite vind de siste dagene, men noe vind fra sørøst natt til torsdag og først på dagen har lagt noen nysnø-/fokksnøflak i lehellinger mot vest til nord. Det er mye løs snø tilgjengelig. Regionen har mindre snø enn normalt med mest snø i østvendte leområder.
Smelteomdanning og påfølgende tilfrysing har gjort at det gamle, harde snødekket fremstår uten spenninger og er i stor grad nøytralisert. Høyt til fjells, fra ca 1300 moh, finnes tykke, vedvarende svake lag med kantkorn. De svake lagene ligger under hard fokksnø og/eller skare og vurderes som vanskelige å påvirke.
Det er ikke meldt om ferske skred de siste 3 dagene.
15-25 cm tørr nysnø siste døgn til torsdag morgen, mest nedbør vest i regionen. Siste 3 døgn 25-40 cm nysnø. Temperatur rundt 0 grader i 800 moh sør i regionen torsdag ettermiddag.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / TINN

Snø

08.03.2019 kl. 16:36

1194 moh

Thomas (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas

Ulykke/hendelse

Snø Topptur

Skredhendelse

8. mar 16:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Rapportert på Facebook, se vedlagt bilde. Usikker på nøyaktig posisjon.

ObsID: 184992

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

08.03.2019 kl. 14:18

1171 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 900 moh

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Det har kommet ca 25cm med snø de siste dagene. Idag har det vært vind ifra nordvest som har skapt fokksnøflak i sørøstlige områder. Snøen har bundet seg bra til underlaget,så det er dårlige bindinger innad i fokksnøen som er problemet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -4 °C 6 m/s fra SV ↗ 10% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er fokksnøen som er problemet i Rauland akkurat nå. Har bare observert ett naturlig utløst skred i dag. Har testet fokksnøen i sørøstheng i dag og den virker rimelig stabil. Men vær likevel obs i bratte sørøstlige heng. Vinden skal løye,så fokksnøen vil gradvis stabilisere seg.

Skredhendelse

8. mar 10:20 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1280 moh og sluttet på 1235 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng

ObsID: 185021

Vest-Telemark / VINJE

Snø

08.03.2019 kl. 14:04

1150 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  håkon@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser skydekket og sbødekket sørover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vindpåvirknig av snødekket

Tester

CTV@20cmQ2 Dårlig Løsnet lett dårlig binding i fokksnøen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut Sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 0 moh

Snødekke

140 cm totalt Moderat snøfokk 40 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Begrenset sikt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10 m/s fra V → 70% skyer Vinden vekser mellom 2-10ms. Er også noen snøbyger

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nysnøen er vindpåvirket med dårlig binding i fokksnøen. Forventes å holde seg på nåværende nivå. Varslet faregrad er for lav

ObsID: 184972

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

08.03.2019 kl. 13:13

1087 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Elisabet@obskorps Kommentar:  Nedføyka nysnølag
ObsID: 184928

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

08.03.2019 kl. 12:56

1142 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Mats Dreng Kommentar:  Han melder at han kastet et par spader med snø ned, og poff !så løsnet det.

Faretegn

Ferske skred Det meldes fra skisenterpersonel om at det løser lett ut i sør og østvendte heng i dag.

ObsID: 184926

Vest-Telemark / Hovden

Snø

05.03.2019 kl. 18:40

921 moh

Sturla (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddflate på CT test
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Tegn til vindaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vindtransportert snø lagt seg i NV sider

Tester

CTH24@30cmQ3 God Kjørte testen i litt slakt terreng med 50 cm snødybde. 7 cm nysnø på toppen, 23cm med is/skare (IF) kniv hardhet, 20 cm med 1 finger hardhet grovkorna snø til bakken.

ObsID: 184347

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

05.03.2019 kl. 12:44

1195 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Elisabet@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN24@21cmQ2 Middels På flere CT og ECT tester går det til brudd i nedføyket nysnølag, men på noen tester går det til brudd i overgang mellom gammel skare og nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det er mulig å løse ut skred i nedføyket nysnølag rett over gammel skare, eller at det løsner i dårlig binding til gammel skare. Man må være obs der vinden har samlet snø. Det er ikke kommer veldig mye snø, og det har ikke blåst veldig mye siden søndag. Det er mulig å utløse skred der vinden har samlet snø. Vinden har slik jeg opplever det lagt igjen mest i øst-vendte sider. På flere av testene i dag løsner det nede ved overgang skare og nysnø, hvis dette er et problem så gjelder det i alle himmelretninger. Det nedføykede laget som det også løsnet i på noen av testene. er slik jeg oppfatter det, mer aktuelt i østvendte sider

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det ligger noe mer snø øst- nordøstvendt. Den siste snøen er fin og lett. mellom 5- 10 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -3 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Noe tåke.

Skredfarevurdering

1 Liten Det ser ut til at det er snøen som har kommet fra lørdag til og med i dag som er mest utsatt. Det kan løsne i nedføyket nysnølag over gammel skare eller i binding mellom gammel skare og nyere snø. man må være obs der vinden har samlet snø i lesider. Det finnes vedvarende svake lag nede i snødekket, men de er beskyttet av skarelag. og dermed skal det en del belastning til for å påvirke disse. Det skal blåse litt mer i morgen og fortsette å snø, det vil antagelig flytte mer snø over i le heng. og skredfaren vil kunne øke. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

9 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184278
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.