Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 22.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur fører til økende skredfare. Det er en mulighet for at gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og plussgrader helt til topps gjør at det er fare for enkelte naturlig utløste små eller middels store våte flakskred i fokksnøen som ligger i leområder over ca 1000 moh. Når det blir så varmt er det også en liten mulighet for at det kan løsne enkelte skred helt ned i vedvarende svake lag, særlig over ca 1000 moh. Slike skred vil i så fall kunne bli store, men sannsynligheten er relativt liten. Under ca 1000 moh vil snødekket oppleves som mer stabilt og snøoverflaten vil stort sett være fast, men det kan gå enkelte små våte løssnøskred i bratt terreng der snøoverflaten blir våt og myk.
Mildværet har påvirket snøen opp til ca 1400-1500 moh. Under skoggrensa er snøen løs og fuktig til bakken. Over skoggrensa er det vekslende myke og harde flak og det er observert fuktig snø helt ned til bakken på 1300 moh. Vind fra N-NV på tirsdag har ført til at leområder har mindre ansamlinger av fokksnø.
Tidligere i vinter er det observert vedvarende svake lag av kantkorn og nedsnødd rim i snødekket. Mildværet den siste perioden antas å ha nøytralisert disse lagene. Usikkerheten rundt nøytralisering av lagene og evt utbredelse øker med høyden over havet, og fra ca 1000 moh kan man forvente at vedvarende svake lag er tilstede og må tas hensyn til.
Onsdag ettermiddag ble det rapportert om skiløperutløst skred på Ørnefjell sør for Hovden. Skredet løsnet sannsynligvis på svakt lag av kantkorn og var et str.3 skred.
Natt til torsdag kom det ca 10 cm snø i regionen.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

22.02.2019 kl. 16:05

1127 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Hard en cm skare før fuktig fokksnø.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Har vært under null i dag men forventes en tempratur økning i morgen som vil muligens føre til noen naturlige utløste skred. Mildværet kommede dager vil stabilisere snødekket og forhåpentligvis fjerne vedvarende svake lag. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr

Tester

CTH24@60cmQ2 God

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt

ObsID: 182555

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

22.02.2019 kl. 11:21

1219 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Tett tåke over ca 900moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett: 

Snøprofil

6 lagdelinger observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes fortsatt kantkorna snø under skarelag fra ca 1000moh og oppover. Vær obs i bratte heng der skarelaget er tynnt. Stigende temperatur vil øke skredfaren,spesielt i sydvendte der solen tar.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Løs fuktig snø opp til ca 1000moh . Gradvis hardere og tørrere oppover i fjellet. Ved 1050moh er snøen fuktig til bakken. Ved 1220moh er snøen tørr. Over skoggrensa der vinden har tatt er det det et tykt skarelag over løsere lag med kantkorna snø.

Tester

ECTP16@40cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

ObsID: 182511

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

21.02.2019 kl. 16:41

1271 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet er tatt i budd, i det som ligger igjen oppå skarelaget
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett: 

Vær

5 m/s fra V → 90% skyer Litt tåke

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Bærende sløsjaktig overflate

Tester

ECTP16@49cmQ1 Tok også noen lille blokktest, og da skal det lite til før det popper ut. Det er i samme lag som på ect bruddet går.

Snøprofil

12 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Admin (Ragnar) oppdatert temp i 100cm fra -1C til -1.1C for å komme rundt en feil med visning i av plot. Endret også temp i 70cm fra 0.3C til -0.3C da positiv temperatur trolig var en skrivefeil.

ObsID: 182373

Vest-Telemark / VALLE

Snø

21.02.2019 kl. 13:57

994 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

21. feb 13:53 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Leområder

ObsID: 182382

Vest-Telemark / Svånuten - Hovden

Snø

20.02.2019 kl. 14:50

1261 moh

Ingvild@Obskorps (***)

Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

2 skiløpere utløyste skred på Svånuten, ingen tatt. Dei melde frå til politiet. I følgje Fædrelandsvennen/ politiet var skredet rundt 200x75 meter. Eg har ikkje sett skredet, og legg berre inn info frå media. Snø Påvirket ingenting Topptur https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/ka5aXQ/Snoskred-pa-Hovden

ObsID: 182168

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

20.02.2019 kl. 14:30

1219 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Nestenulykke. Skiløperutløst, to personer på vei ned på ski. Hørte drønn. En person kjørte unna skredet, den andre ble tatt med og mistet en ski. Ingen ble skadet. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur https://www.nrk.no/sorlandet/snoskred-ved-svanuten-1.14439434

ObsID: 182247

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

20.02.2019 kl. 14:25

1167 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Veksler mellom smelte/fryse skare og enkelte steder østvendt fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Kantkorn under bærende skare, vær obs der snødekket er tynt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ over 900 moh De stedene fokksnøen har samlet seg må man være obs. på nedføykede lag med nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snøprofil

6 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Jeg gravde ikke helt ned, da jeg hadde gravd til bakken i den første ECt en hvor det ikke var fokksnø på toppen. Fokksnøen fester godt til den gamle skaren

Skredfarevurdering

1 Liten Mangår på et bærende skarelag, under dette skarelaget er det velutviklede kantkorn opp mot 2mm. Man må være obs der skaren er tynn/ myk. eller at belastningen er stor nok til å påvirke det svake laget. Der vinden har samlet fokksnø må man være obs på nedføykede lag med nyssnø. som kan gå til brudd. Dette gjelder veldig få plasser østvendt. Fokksnøen virker å ha festet seg godt til den gamle skaren, Det er meldt mildt og regn, dette vil antagelig stabilisere fokksnøen, men kanskje kan det mykne opp skaren og gjøre det letter å påvirke laget med kantkorn som nå er beskyttet av bærende skare. Varslet faregrad er riktig Det har gått et skred litt lengere syd for Hovden, på Ørnefjell Ca 75m x 200m Jeg vet ikke hvilket lag det løsnet i eller hvor stor belastning som skulle til. Eller om det ble utløst der snødekket var tynt. På Hovden virker det relativt stabilt men man må tydeligvis være obs.

Vær

-2,3 °C 2 m/s fra V → 80% skyer Vinden vekkslet mellom vest og SV, generelt lite vind

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Skare Man går på et bærende smelte/ fryse skarrelag, Enkelte steder har vinden samlet fokksnø i østvendt, fokksnøen virker å ha festet seg godt til gammel skare. Snødekket er preget av mildvær. ca 850 moh er snøoverfaten fuktig. Fra ca 1100 moh er snøen fuktig i bunn, men tørr på toppen. I høyden der jeg observerte er hele snødekket tørt fra topp til bunn. Frost i natt -3 kl 07.

Tester

ECTN16@8cmQ3 God Brudd i store kantkorn under skare.

ECTN14@18cmQ1 Middels Brudd i nedføyket nysnølag

ObsID: 182159

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

20.02.2019 kl. 13:57

1194 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elisabet@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra V → 80% skyer

Snødekke

Tester

ECTN16@8cmQ3 Middels Går i brudd rett under skaren i store kantkorn

Snøprofil

6 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 182144

Vest-Telemark / VALLE

Snø

20.02.2019 kl. 11:28

1022 moh

audun@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv Kommentar:  Føkksnøen skled av på toppen når det ble gravd et tynt profil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv Kommentar:  . De øverste 20 cm er tørr snø. Resten av snøpakka er gjennomfuktet. Snøprofil på dette stedet. Gravd i leområde mot Ø

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Få bratte heng over 0 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S over 0 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser at det har blåst vind fra NV og N i natt. Da har det lagt seg fokksnø i SØ til S. Når man går på denne fokksnøen så sprekker snøen opp rundt skia. Men har bare observert mindre snø i leområdene. Må være observang i terrengfeller og få leområder.

Skredfarevurdering

1 Liten Det har lagt seg opp litt fokksnø i S og SØ leområder. Men det vil være kun enkelte heng og terrgenfeller hvor det kan utløses mindre skred. Ellers er snøoverflaten vinpåvirket og hard. Resten av snødekket er gjennomfuktet stabilt Det er meldt mildvær og regn mot kvelden og da vil hele snødekket bli gjennomfuktet. Med kuldegrader mot slutten av uka så vil snødekket holde seg stabilt Varslet faregrad er riktig Stemmer veldig bra

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra NV ↘ 15% skyer Det har vært vind fra NV til N og flyttet på litt snø til leområder i SØ til S. Nå er det sol og nesten skyfri himmel

Snødekke

113 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Generell snødybde er i dette fjellområdet er 75 cm. I leområder er det ca 10 cm med løs snø og ellers er det snødekket vindpakket

Tester

ECTN3@20cmQ2 God Får brudd i overgangen mellom tørr og vått snø. Retten av snøpakka er stabil

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 182098

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

20.02.2019 kl. 08:33

1230 moh

Rjs (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Rjs

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små Ø

ObsID: 182188
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.