Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 10.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lørdag kveld og natt til søndag ventes en god del nysnø, mest vest i regionen. Søndag forbigående sørvestlig opp i stiv kuling, stgerkest vind lengst sør i regionen. Ferske fokksnøflak vil dannes i hellinger mot NØ til S. Det vil være lettest å løse ut flakskred i fokksnøen i hellinger mot Ø til S, men det kan også være mulig med litt større belastning å løse ut skred i fokksnø i hellinger mot V til N. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her kan det være mulig å påvirke svake lag med kantkorn i snødekket. Høyest faregrad i høyfjellet i vestlige deler av regionen.
Det ligger tørr og tilgjengelig løssnø jevnt over i regionen. Mange steder er nysnøen lite vindpåvirket, men på vindutsatte steder og i høyfjellet er det hardere fokksnø med de ferskeste flakene i hellinger mot V til N. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det er gjort observasjoner av svake lag med kantkorn og rim i snødekket den siste uken. Stort sett ligger disse under hardt lag med fokksnø, men kan være mulig å påvirke der fokksnøen er tynn/myk. Det rapporteres om lite spenninger i kantkornlag.
10-15 cm nysnø fredag kveld og natt til lørdag. Forbigående så vidt over 0 grader opp i 800-900 moh lørdag. Nytt snøfall fra utpå lørdag ettermiddag. Fredag ble det meldt om ferske sprekker i snødekket i Vinje.
10 - 15 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-5 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh.
Skyet.
Økende nedbør mot kvelden. Mest vind i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til søndag.
Skyet.
NW liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Danny (Ukjent)

i kommune: VINJE

Faretegn

Drønn i snøen

Faretegn

Drønn i snøen

Kjente et drønn under oss rett før skredet,

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Mellera (Ukjent)

i kommune: TINN

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 45,50 cm

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTE1@15cmQ2

Snødekke

Notater

Det har vært mye vind siste dagene. Det antas å ligge mye snø i rennene på østsiden av toppen. Undertegnede antar at det svake laget, som eksisterer hvor stabilitetstest er gjennomført, eksisterer i rennene på østsiden av toppen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: svein@obskorps (****)

i kommune: VINJE

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snøprofil

Antall Lag: 9

Total dybde: 97,00 cm

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN22@50cmQ2

Snødekke

90 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-1.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Rolf B. (**)

i kommune: VALLE

Vær

Ikke observert

0.0 grader

Rapportert av: Thomas1990@frivillig (**)

i kommune: VINJE

Vær

Snø

-4.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt 20cm inatt relativt lite vindpåvirket. Vinden er tiltakende no.

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: KAR (Ukjent)

i kommune: VINJE

Vær

Snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: NRHSpockeli (Ukjent)

i kommune: VALLE

Faretegn

Drønn i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i snøen.

Rapportert av: Thomas1990@frivillig (**)

i kommune: VINJE

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø

-5.0 grader

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.