Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Først på fredag ventes rolig vær med relativt kalde temperaturer. Det er mye tørr ubunden snø mange steder. Skredproblemet vil være instabillitet i ferske fokksnøflak der vinden har tatt. Mot kvelden vil økende vind gi økende utbredelse på fokksnøproblemet. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her kan det være mulig å påvirke svake lag nede i snødekket.
Det ligger tørr og tilgjengelig løssnø jevnt over i regionen. Siste døgnet har det kommet ca 5 cm nysnø. Mange steder er nysnøen lite vindpåvirket, men på vindutsatte steder og i høyfjellet er det mange steder hardere fokksnø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det er gjort enkelte observasjoner på svake lag med kantkorn og rim i snødekket siste uken, men utbredelsen virker å være begrenset.
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 10 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Stigende temperatur og nedbør mot kvelden. Mest vind i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Thomas1990@frivillig (**)

i kommune: VINJE

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø

-5.0 grader

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke observert

Rapportert av: jone@SVV (***)

i kommune: VALLE

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gitt

Ikke gitt@0cmIkke spesifisert

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-4.0 grader

Snøprofil (2012)

Snøprofil tatt i vestvendt heng.

103488

Snøprofil (2012)

103489

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnø tilgjengelig for transport. Vind fra øst frakter dette over i vestvendte leheng.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VINJE

Snødekke

90 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: hrb@nve.no (*****)

i kommune: VINJE

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Stabilitetstest

God

ECTN23@17cmQ3

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VINJE

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 85,00 cm

Stabilitetstest

God

ECTN10@15cmQ3

Vær

Ikke nedbør

3.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VINJE

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: hrb@nve.no (*****)

i kommune: VINJE

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 91,00 cm

Stabilitetstest

God

ECTN2@15cmQ3

Snødekke

70 cm snødybde

Stabilitetstest

God

ECTN10@21cmQ3

Vær

Hagl

-3.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

Drønn på tynt snødekke. Liten forplantning. vi antar at de små drønnene vi hørte (små, slappe "whumph") gikk enten på kantkorn under skarelaget (som er i ferd med å gå i oppløsning) eller på kantkorn og beger helt i bunn av snødekket.

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.