Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mye tørr løssnø tilgjengelig mange steder i terrenget. Nysnø og vind på onsdag førte til ferske fokksnøflak i N-vendte lesider og terreng som samler fokksnø. Utbredelsen er avhengig av hvor vindutsatt stedet er. Lettere vær med mindre pålagring på snødekket på torsdag gir snødekket tid til gradvis stabilisering. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke svake lag med nedsnødd kantkorn og rim i snødekket.
Snøoverflaten varierer avhengig av vindpåvirkning de siste dagene. I skogen og skjermede formasjoner er det enten tørr løssnø eller myke flak. Lokalt kan det ligge 10-30 cm tørr løssnø. Høyere til fjells og på vindutsatte plasser er flakene hardere eller avblåst ned mot gammel skare. Det ligger mest snø i lesider mot S og Ø etter tidligere vind og snøfall.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn og rim i snødekket. Drønn i snødekket fra helgen tyder på at vedvarende svak lag er blitt et mer aktivt skredproblem. Kaldt vær har vært gunstig for utviklingen av dette.
Det er observert flere mindre løssnø- og flakskred i regionen siste dagene.
Lørdag ble det observert drønn i snødekket. Søndag meldte Hovden om rim i snøoverflaten og et begynnende kantkornlag under fokksnø, men ingen tegn til bruddforplantning.
4 - 7 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Mest vind midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke observert

Rapportert av: jone@SVV (***)

i kommune: VALLE

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gitt

Ikke gitt@0cmIkke spesifisert

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-4.0 grader

Snøprofil (2012)

Snøprofil tatt i vestvendt heng.

103488

Snøprofil (2012)

103489

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnø tilgjengelig for transport. Vind fra øst frakter dette over i vestvendte leheng.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VINJE

Snødekke

90 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: hrb@nve.no (*****)

i kommune: VINJE

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Stabilitetstest

God

ECTN23@17cmQ3

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VINJE

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 85,00 cm

Stabilitetstest

God

ECTN10@15cmQ3

Vær

Ikke nedbør

3.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VINJE

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: hrb@nve.no (*****)

i kommune: VINJE

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 91,00 cm

Stabilitetstest

God

ECTN2@15cmQ3

Snødekke

70 cm snødybde

Stabilitetstest

God

ECTN10@21cmQ3

Vær

Hagl

-3.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

Drønn på tynt snødekke. Liten forplantning. vi antar at de små drønnene vi hørte (små, slappe "whumph") gikk enten på kantkorn under skarelaget (som er i ferd med å gå i oppløsning) eller på kantkorn og beger helt i bunn av snødekket.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingvild@Obskorps (***)

i kommune: VALLE

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikkje observert sjølv, men mottatt følgande melding frå medlem i fjellredningsgruppa: Kan informere om mange naturlige utløste skred. Flere gikk når jeg var der inne og ikke i spesielt bratt terreng. Flakskred (fokksnø). Stor vindtransport av snø i dag. etter mitt skjønn må det være meget stor rasfare ! Det var i området Glåmsheii Strondefjødd, øst-sørøstvendte sider.

Rapportert av: Bård Henning@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Skavl

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

90 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

God

ECTP9@25cmQ2

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Snøprofil (2012)

Antydning til kantkorn på 77 cm

103177

Notater

Vinden har tatt godt høyt til fjells i Rauland

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite skred i sørvendt helling. Fra i natt eller i dag tidelig

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte drønn rett over tregrensa og på ca 1300 moh

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.