Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 06.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mye løssnø tilgjengelig i terrenget. Nysnø og vind vil føre til ferske fokksnøflak i lesider og terreng som samler fokksnø. Denne vil være lett å løse ut for skiløpere i mange bratte heng når den er fersk. Skredfaren vil være størst i de områder som har mest løs snø tilgjengelig i overflaten. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke vedvarende svake lag i snødekket.
Det ligger tørr og tilgjengelig løssnø jevnt over i regionen. Mange steder er nysnøen stort sett lite vindpåvirket, men på vindutsatte steder og i høyfjellet er det mange steder hardere fokksnø eller avblåst ned til gammelt snødekke. Eldre snødekke og gammel fokksnø ligger hovedsakelig i heng mot S og Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Drønn i snødekket fra helgen tyder på at vedvarende svak lag nå er blitt et mer aktivt skredproblem. Kaldt vær har vært gunstig for utviklingen av dette og rim i overflaten.
Lørdag ble det observert drønn i snødekket. Søndag meldte Hovden om rim i snøoverflaten og et begynnende kantkornlag under fokksnø, men ingen tegn til bruddforplantning. Det er målt 5-20 cm nysnø siste døgn. Tirsdag formiddag har vinden på Honnegrasnuten (1340 moh) økt til NV kuling.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 7 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Mest vind midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VINJE

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: hrb@nve.no (*****)

i kommune: VINJE

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 91,00 cm

Stabilitetstest

God

ECTN2@15cmQ3

Snødekke

70 cm snødybde

Stabilitetstest

God

ECTN10@21cmQ3

Vær

Hagl

-3.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

Drønn på tynt snødekke. Liten forplantning. vi antar at de små drønnene vi hørte (små, slappe "whumph") gikk enten på kantkorn under skarelaget (som er i ferd med å gå i oppløsning) eller på kantkorn og beger helt i bunn av snødekket.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingvild@Obskorps (***)

i kommune: VALLE

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikkje observert sjølv, men mottatt følgande melding frå medlem i fjellredningsgruppa: Kan informere om mange naturlige utløste skred. Flere gikk når jeg var der inne og ikke i spesielt bratt terreng. Flakskred (fokksnø). Stor vindtransport av snø i dag. etter mitt skjønn må det være meget stor rasfare ! Det var i området Glåmsheii Strondefjødd, øst-sørøstvendte sider.

Rapportert av: Bård Henning@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Skavl

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

90 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

God

ECTP9@25cmQ2

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Snøprofil (2012)

Antydning til kantkorn på 77 cm

103177

Notater

Vinden har tatt godt høyt til fjells i Rauland

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite skred i sørvendt helling. Fra i natt eller i dag tidelig

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte drønn rett over tregrensa og på ca 1300 moh

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.