Snøskredvarsel for Vest-Telemark tirsdag 05.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lokalt mye løs tilgjengelig snø fra siste dager i terrenget. Vindøking om formiddagen vil kunne føre til fersk fokksnø i lesider og terreng som samler fokksnø. Denne vil være lett å løse ut for skiløpere i mange bratte heng når den er fersk. Skiftende vindretning gjør også at ulike sektorer er utsatt gjennom dagen. Faregraden vil være størst i de områder som har mest løs snø tilgjengelig i overflaten. Vær varsom i områder med tynt snødekke. og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke vedvarende svake lag i snødekket.
Snøoverflaten består stedvis av mye løs nysnø eller myke flak i leheng der vinden har tatt. I høyfjellet og på vindutsatte plasser er det mange steder hardere fokksnø eller avblåst ned til gammelt snødekke. Eldre snødekke og gammel fokksnø ligger hovedsakelig i heng mot S og Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over. Det er mindre snø i regionen enn normalt.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Drønn i snødekket fra helgen tyder på at vedvarende svak lag nå er blitt et mer aktivt skredproblem. Kaldt vær har også vært gunstig for utviklingen av dette og rim i overflaten.
Fredag ble det løst ut et str 1 flakskred av skiløper i Vågsli skisenter rundt tregrensa.
Lørdag er det observasjoner på drønn i snødekket. Søndag viser observasjoner fra Hovden til rim i snøoverflaten og et begynnende kantkornlag under fokksnø, men ingen tegn til bruddforplantning. Mandag morgen snør det i regionen og det blåser laber bris fra S-SØ på Honnegrasnuten 1340 moh.
10 - 14 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ingvild@Obskorps (***)

i kommune: VALLE

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikkje observert sjølv, men mottatt følgande melding frå medlem i fjellredningsgruppa: Kan informere om mange naturlige utløste skred. Flere gikk når jeg var der inne og ikke i spesielt bratt terreng. Flakskred (fokksnø). Stor vindtransport av snø i dag. etter mitt skjønn må det være meget stor rasfare ! Det var i området Glåmsheii Strondefjødd, øst-sørøstvendte sider.

Rapportert av: Bård Henning@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Skavl

Stabilitetstest

God

ECTP9@25cmQ2

Notater

Vinden har tatt godt høyt til fjells i Rauland

Snøprofil (2012)

Antydning til kantkorn på 77 cm

103177

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite skred i sørvendt helling. Fra i natt eller i dag tidelig

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte drønn rett over tregrensa og på ca 1300 moh

Snødekke

90 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Elisabet@obskorps (***)

i kommune: BYKLE

Stabilitetstest

Middels

ECTN11@15cmQ2

Snøprofil (2012)

Brudd over ratsterplaten er neføyket nysnølag ECT 11. q2 Der rasterplaten står er brudd i nedføyket nysnølag med innsalg av kant ECT 17 . Q1, propagerte ikke.

102991

Snøprofil (2012)

Bilde fra bruddsted i nedføyket nysø med innsalg av kantkorn, der fingrene er er det ca 0,5 cm tykt F. hardt lag, Under det er det et 4 F. hardt lag ca 2 cm tykt lag. nedføyket nysnølag. Under dette igjen ett delvis nedbrutt gammelt skarelag.

102994

Faretegn

Rimkrystaller

Noe rimkrystaller oppå ubunden nysnø

Snødekke

75 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør

-13.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: NRHSpockeli (Ukjent)

i kommune: VALLE

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt løssnøskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Petterhove (Ukjent)

i kommune: VALLE

Faretegn

Drønn i snøen

Tynt snødekke, oppstikkende steiner. Kantkorn under skare. 2x drønn.

Faretegn

Rimkrystaller

Overflaterim i bolla. Vindstille.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VINJE

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: svein@obskorps (****)

i kommune: VINJE

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 113,00 cm

Faretegn

Rimkrystaller

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

60 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: NRHSpockeli (Ukjent)

i kommune: VALLE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

100 cm snødybde

40 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.