Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 03.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden siste dager har lagt opp fersk fokksnø i mange bratte heng. Roligere vind vil føre til en gradvis stabilisering av denne ferske fokksnøen, men stabiliseringen går sakte i det kalde været. Faregraden forventes å avta noe, men det vil fortsatt være mulig å løse ut middels store flakskred i noen bratte heng for skiløpere. Vinddreining utover ettermiddagen kan føre til at flere himmelretninger blir utsatt. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Vær oppmerksom på ferske fokksnøflak som har lagt seg over tynt snødekke fra tidligere mot N-V. Her er det lettere å påvirke svake lag i det gamle snødekket.
Snøoverflaten består nå av løs nysnø eller myke flak i leheng der vinden har tatt. I høyfjellet er det mange steder hard fokksnø eller avblåst ned til gammelt snødekke. Eldre snødekke og gammel fokksnø ligger hovedsakelig i heng mot S og Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over. Det er fortsatt mindre snø enn normal i regionen, spesielt i fjellet vest og nord i regionen.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket, men de er stort sett vanskelige å påvirke.
Fredag ble det løst ut et str 1 flakskred av skiløper i Vågsli skisenter rundt tregrensa.
Fredag viser målestasjoner at det torsdag kom ca 5 cm nysnø og opp i sterk kuling fra SØ-Ø i regionen. Natt til lørdag blåste den opp i liten kuling fra Ø på Honnegrasnuten 1340 moh.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-15 °C til -10 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-17 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Elisabet@obskorps (***)

i kommune: BYKLE

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør

-13.0 grader

Snødekke

75 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Middels

ECTN11@15cmQ2

Snøprofil (2012)

Brudd over ratsterplaten er neføyket nysnølag ECT 11. q2 Der rasterplaten står er brudd i nedføyket nysnølag med innsalg av kant ECT 17 . Q1, propagerte ikke.

102991

Snøprofil (2012)

Bilde fra bruddsted i nedføyket nysø med innsalg av kantkorn, der fingrene er er det ca 0,5 cm tykt F. hardt lag, Under det er det et 4 F. hardt lag ca 2 cm tykt lag. nedføyket nysnølag. Under dette igjen ett delvis nedbrutt gammelt skarelag.

102994

Faretegn

Rimkrystaller

Noe rimkrystaller oppå ubunden nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: NRHSpockeli (Ukjent)

i kommune: VALLE

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt løssnøskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Petterhove (Ukjent)

i kommune: VALLE

Faretegn

Drønn i snøen

Tynt snødekke, oppstikkende steiner. Kantkorn under skare. 2x drønn.

Faretegn

Rimkrystaller

Overflaterim i bolla. Vindstille.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VINJE

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: svein@obskorps (****)

i kommune: VINJE

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 113,00 cm

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Snødekke

60 cm snødybde

Faretegn

Rimkrystaller

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: NRHSpockeli (Ukjent)

i kommune: VALLE

Snødekke

100 cm snødybde

40 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingvild@Obskorps (***)

i kommune: BYKLE

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn her, men ikkje elles på vegen opp. Gravde kjapt, og fann kantkorn under skare.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Rune Aa (Ukjent)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lille blokktest. Brudd ved fyrste klapp i vedvarende svakt lag som beskrevet i skredvarsel. Svake lag i fokksnøen henger bedre sammen, tross plass med mykje fokksnø. Bruddet på ca 60 cm, Q1 Drønn i snøen fleire stadar i samme området i skogsterreng.

Rapportert av: Rolf B. (**)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Rolf B. (**)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke observert

-15.0 grader

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.