Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind vil sammen med nysnøen som har kommet de siste to dagene, gi nysnøflak i østlige og sørøstlige leheng. Det vil være enkelt for en skiløper å løsne skred i denne snøen.
Det har de siste to dagene kommet 30 - 40 cm nysnø. Vind fra øst har lagt nysnøflak i vestlige leområder og i forsenkninger i terrenget. Tidligere har det vært vind fra flere himmelretninger, så det forventes å være eldre fokksnø i leformasjoner i ulike himmel retninger. Det gamle smelteomvandlete snødekket vurderes som stabilt.
Kuldeperioden i november dannet overflaterim. Det er usikkert om det finnes noe igjen av denne rimen under nysnøen.
Det er observert mer snø og vind enn meldt de siste to dagene.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Elisabet@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Snødekke

25 cm snødybde

1 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert

-6.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Noe vindtransport i høyden.

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snøprofil (2012)

Snøprofil under tregrensen

95767

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Snødekke

70 cm snødybde

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: svein@obskorps (Ukjent)

i kommune: TINN

Snødekke

40 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-6.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stabilitetstest

Ikke gitt

Ikke gitt@0cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Elisabet@obskorps (***)

i kommune: BYKLE

Snødekke

Vær

Ikke observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Thomas1990@frivillig (**)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Elisabet@obskorps (***)

i kommune: BYKLE

Snødekke

26 cm snødybde

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Thomas1990@frivillig (**)

i kommune: VINJE

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Vær

Snø

-3.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Snødekke

Vær

Snø

-3.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kommet en 30cm siste døgnet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Blåser mellom 6-8m/s så en del mer en meldt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Elisabet@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Snødekke

10 cm snødybde

1 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Hulrom nederst mot bakken under et tynt skarelag, jeg har ikke registrert kantkorn over eller under skaren, men noen nåler, skaren består av avrundede korn, noe sammensmeltet. Antagelig smeltefryse skare. Det er hulrom under dette laget. Ved lille blokktest løsner det helt ned til bakken. Dette utgjør ikke noen fare nå men hvis det snør ned slik, vil det være et relevant faretegn.

Skredfarevurdering

1 Liten

Snøprofil (2012)

95493

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.