Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 08.12.2018

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø de siste dagene har føtt til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysflaka som vart danna i går kan framleis vere ustabile. I somme områder finst det også eldre fokksnøflak.
Siste døgn fram til fredag morgon har det kome opp til 15 cm snø i regionen. Snøoverflata i høgfjellet før denne nedbøren var vindpakka og mjuk. Det har vore vind frå forskjellege retningar som har lagt igjen fokksnø i leformasjonar i fleire himmelretningar. I høgfjellet finn vi eit gamalt smelteomvandla snødekke mot bakken.
Kuldeperioden i november danna overflaterim. Det er usikkert om det finst noko igjen av denne rimen under nysnøen
10 - 14 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-7 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Thomas1990@frivillig (**)

i kommune: VINJE

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Vær

Snø

-3.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Vær

Snø

-3.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kommet en 30cm siste døgnet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Blåser mellom 6-8m/s så en del mer en meldt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Elisabet@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Hulrom nederst mot bakken under et tynt skarelag, jeg har ikke registrert kantkorn over eller under skaren, men noen nåler, skaren består av avrundede korn, noe sammensmeltet. Antagelig smeltefryse skare. Det er hulrom under dette laget. Ved lille blokktest løsner det helt ned til bakken. Dette utgjør ikke noen fare nå men hvis det snør ned slik, vil det være et relevant faretegn.

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

10 cm snødybde

1 cm nysnø siste døgn

Snøprofil (2012)

95493

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har vært snø transport fra nordvest.

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

50 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

Dårlig

CTV@5cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.