Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 07.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden. Mest utsatt er leområder der det ligger snø fra før.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varsla nedbør, kombinert med nedbøren som kom torsdag fører til at skredfaren auker. Det vert danna nysnøflak i høgfjellet. I somme områder finst det også eldre fokksnøflak.
Snøoverflata i høgfjellet er vindpakka og mjuk. Snødekket er varierande og det er framleis laussnø igjen i vindskjerma formasjonar. Det har vore vind frå forskjellege retningar som har lagt igjen fokksnø i leformasjonar i fleire himmelretningar. Før nysnøen kom var det lite snø i fjella, og den som låg der var hard og smelteomvandla. Det gamle smelteomvandla snødekket vert rekna som stabilt.
Kuldeperioden i november danna overflaterim. Det er usikkert om det finst noko igjen av denne rimen under nysnøen
Det er observert skavlbrot etter vind frå NV
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 14 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-7 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Thomas1990@frivillig (**)

i kommune: VINJE

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Vær

Snø

-3.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Vær

Snø

-3.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kommet en 30cm siste døgnet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Blåser mellom 6-8m/s så en del mer en meldt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Elisabet@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Hulrom nederst mot bakken under et tynt skarelag, jeg har ikke registrert kantkorn over eller under skaren, men noen nåler, skaren består av avrundede korn, noe sammensmeltet. Antagelig smeltefryse skare. Det er hulrom under dette laget. Ved lille blokktest løsner det helt ned til bakken. Dette utgjør ikke noen fare nå men hvis det snør ned slik, vil det være et relevant faretegn.

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

10 cm snødybde

1 cm nysnø siste døgn

Snøprofil (2012)

95493

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har vært snø transport fra nordvest.

Stabilitetstest

Dårlig

CTV@5cmQ2

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

50 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: svein loftsgarden (****)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke nedbør

-3.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nordvest vind flytter snø i høyden. Over ca 1200moh

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

20 cm snødybde

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snøprofil (2012)

1050moh

95174

Snøprofil (2012)

95175

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

40 cm snødybde

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.