Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 15.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren i regionen øker utover dagen. Det er flere plasser opp mot 30 cm løs snø tilgjengelig for vindtransport, og det er her skredfaren forventes å bli høyest. Økende vind utover dagen vil gi pålagring av fokksnø i vestlige til nordlige leheng. Det vil være lett for en skiløper å påvirke den ferske fokksnøen, og evt. skred kan komme opp i str. 3. Under den gamle fokksnøen ligger et svakt lag av løs snø og bevarte rimkrystaller. Der de overliggende fokksnøflakene er myke og tynne vil det være lett å løse ut skred. Skredene som kan løsne forventes å komme opp i skredstr. 2. Det finnes svake lag av kantkorn nede i snødekket. Dersom disse lagene påvirkes kan større skred løsne. Disse vil være lettest å påvirke der snødekket er tynt eller mykt.
Det ligger opp til 30 cm løs snø i fjellet. Mange steder har lagt seg opp myke flak i leområder. En ser tydelig vindtegn i terrenget og det er avblåst på utsatte plasser. Solen har begynt å påvirke snøen og danne skarelag i solhellingene. I fjellsider hvor sola ikke har tatt tak er finnes det flere steder overflaterim.
Fokksnøen fra februar ligger flere steder over svakere lag med løssnø, kantkorn og godt bevarte rimkrystaller. Rimkrystallene står på løs overflate og er ikke nødvendigvis lette å kjenne igjen før man får en bruddflate. Laget gir fra seg drønn, men fravær av drønn betyr ikke at laget ikke er tilstede! Det finnes flere lag av kantkorn dypere nede i snødekket, samt et lag av kantkorn/begerkrystaller i bunn. Felles for disse lagene er at de stort sett dekket av et tykt lag av hard og bærende snø.
Det er ikke observert skred de siste dagene.
Mandag ble det observert både drønn og ferske sprekker flere plasser i regionen.
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra øst, endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-14 °C til -9 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra nordvest
Temperatur
-19 °C til -7 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet
Høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.