Snøskredvarsel for Vest-Telemark mandag 15.01.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold i fjellet på grunn av uvær med mye snø og vind som vil føre til ustabile fokksnøflak i leområder. Det finnes stedvis svake lag i snødekket.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye nedbør og kraftig vind vil legge opp nye flak av ustabil snø. Med vind fra SØ er nordvestvendte leområder spesielt utsatt, men vær obs på lokale forskjeller i vindretning og at fokksnø kan lastes sideveis inn i andre leområder. I ekstra skjermede formasjoner og i skogen kan nysnøen legge seg på lag av overflaterim. i høyfjellet kan den nye snøen også legge seg på glatt og hard snøoverflate fra tidligere i uken. Med såpass mye nedbør og vind vil sikten reduseres drastisk og det vil være vanskelig å navigere i terrenget. Vær ekstra obs på hvor du beveger deg i forhold til skredterrenget rundt deg. Pålagring av snø på veldefinerte skavler vil også øke risikoen for skavlbrudd i nordvendte leområder. Lengre ned i snødekket har vi svake lag av kantkorn, med de er generelt vanskelig å påvirke. Skredfaren vurderes til 3 - betydelig i stort sett hele varslingsregionen.
Snøoverflaten er vindpakket og hard i alle himmelretninger. På toppene er det generelt avblåst, mens det er mye snø i nord- og østvendte leheng. Under skoggrensen har ikke vinden fått tak, og der er snøen løs.
Det finnes lag av kantkorn over skarelag under fokksnøen. Det er stort sett vanskelig å påvirke dette laget, men det er mulig der snødekket er tynt. Under fokksnøen har det vært et nedføyket lag med nysnø. Noen steder har dette laget utviklet seg til kantkorn, mens andre steder har nysnøen bundet seg godt sammen slik at dette laget ikke lenger er problematisk. Stabilitetstester har vist at brudd i dette laget har liten evne til bruddforplantning og gir et ujevnt brudd.
Siden mandag er det ikke observert skredaktivitet.
Natt til søndag dreide vinden og søndag formidag blåser det bris fra S på samtlige målestasjoner i regionen. Det er minusgrader og kaldt vær.
Nedbør
1 - 3 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-12 °C til -8 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område
Vind
Sterk kuling fra sørøst
Temperatur
-10 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet
Snøgrensen øker til ca. 200 moh. om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.