Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 14.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Generelt stabile forhold men vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes lommer med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fravær av fersk nedbør, og lite tilgjengelig løs snø i terrenget over skoggrensen, hindrer vinden i å bygge opp nye fokksnøproblem. Om vinden får tak i løssnøen i skogen kan det dannes flak av fokksnø i og under skoggrensen. Fokksnøen fra tidligere i uken har etterhvert stabilisert seg. Lengre ned i snødekket har vi svake lag av kantkorn både over skarelag. En skiløper vil kunne påvirke disse, særlig der snødekket er tynt. Skredfaren ventes å ligge på faregrad 2 - moderat. Skredfaren er høyest vest i regionen.
Snøoverflaten er vindpakket og hard i alle himmelretninger. På toppene er det generelt avblåst, mens det er mye snø i nord- og østvendte leheng. Under skoggrensen har ikke vinden fått tak, og der er snøen løs.
Det finnes lag av kantkorn over skarelag under fokksnøen. Det er stort sett vanskelig å påvirke dette laget, men det er mulig der snødekket er tynt. Under fokksnøen har det vært et nedføyket lag med nysnø. Noen steder har dette laget utviklet seg til kantkorn, mens andre steder har nysnøen bundet seg godt sammen slik at dette laget ikke lenger er problematisk. Stabilitetstester har vist at brudd i dette laget har liten evne til bruddforplantning og gir et ujevnt brudd.
Siden mandag er det ikke observert skredaktivitet.
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst
Temperatur
-13 °C til -8 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
1 - 3 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-12 °C til -8 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nysnø som har kommet siste døgn sprekker ligger på gammel skare.

Snødekke

5 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

MiddelsCTM11@30cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Snø-7.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Bård Henning (***)

i kommune: VINJE

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

143 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ikke gitt

Fritekst

Store lokale variasjoner men snøen virker stabil. Vær forsiktig i bratte heng hvor det har samlet seg mye snø. Overflaten veksler mellom hard vindpakket og lett styresnø

Skredfarevurdering

1 Liten

Stabilitetstest

GodIkke gitt@0cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Snø-3.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

110 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: JonDahlRasmussen (Ukjent)

i kommune: VINJE

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Vær

Ikke observert0.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: audun@svv (***)

i kommune: VALLE

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

93 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

MiddelsECTP5@23cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.