Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 09.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen antas å binde seg godt til den våte snøen. Det har antakelig dannet seg skare da temperaturen fallt, i de delene av terrenget der nysnølaget er tynt. Ferske fokksnøflak vil være dominerende skredproblem i regionen, vesentlig i østvendte heng. Evnen til bruddforplantning til de ferske flakene vil variere utfra vind og tilgjengelig nysnø. Der snødekket er tynt og/eller mykt, kan det være mulig å løse ut skred str 2-små. Høyeste faregrad ventes vest i regionen der det kommer mest snø. Det er tidligere observert kantkorn rundt skarelag, samt rim nede i snødekket. Utbredelsen av disse svake lagene er usikre, det er mest sannsynlig at de har overlevd mildværet i de høyestliggende områdene. Skredfaren vurderes til 2-moderat.
Etter varmegrader og regn selv høyt til fjells har temperaturen sunket betydelig siden torsdag ettermiddag, og er nå under 0 grader. Det har blåst vestlig kuling i fjellet og falt en del snø, mest lengst i vest. Det antas å være lagt opp en god del fokksnø i østvendte hellinger. Det raske temperaturfallet kan ha ført til at det har dannet seg et skarelag øverst i det våte snødekket. Over dette har det lagt seg nysnø.
Observasjoner fra Rauland og Bykle på rundt 1100 moh torsdag indikerer at tidligere skarelag er i ferd med å brytes ned. Det er mulig rester av tidligere svake lag kan finnes i høyder over ca. 1400 moh. Utover dette fremstår snødekket som ganske stabilt.
Det er ikke meldt om skred siste dagene.
Siste døgn til fredag morgen har et kommet noe over 30 mm nedbør lengst vest, mindre mengder lenger østover. Snødybden ved Haukeliseter har økt fra 69 cm torsdag morgen til 86 cm fredag morgen.
Nedbør
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område
Vind
Sterk kuling fra vest, endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden
Temperatur
-6 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 600 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
2 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra nordvest
Temperatur
-9 °C til -4 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet
Mest nedbør lengst i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.