Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 08.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I løpet av torsdag kveld blir det kaldere og vinden tar seg opp fra V. Nedbøren vil etter hvert gå over til snø lavere i terrenget og nysnøen vil nok binde seg godt til den våte snøen. Det vil antakelig dannes skare når temperaturen faller. Etter hvert vil ferske fokksnøflak overta som dominerende skredproblem i regionen, vesentlig i Ø-vendte heng. Evnen til bruddforplantning til de ferske flakene vil variere utfra vind og tilgjengelig nysnø. Der snødekket er tynt og/eller mykt, kan det være mulig å løse ut skred str 3-middels. Det er tidligere observert kantkorn rundt skarelag, samt rim nede i snødekket. Utbredelsen av disse svake lagene er usikre. Skredfaren vurderes til 2-moderat.
Fortsatt mildvær torsdag med plussgrader nesten til topps. Fra onsdag til torsdag morgen har det kommet mellom 0 og 10 mm nedbør, mest i vest og stort sett som regn.
Det er tidligere observert svake lag som kantkorn rundt skarelag og rim.
Det er ikke meldt om skred siste dagene.
Snødybde ca 50-100 cm, mest snø vest i regionen.
Nedbør
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra sørvest
Temperatur
-5 °C til 2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 1600 moh natt til torsdag
Skydekke
Skyet
Betydelig lavere snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område
Vind
Sterk kuling fra vest, endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden
Temperatur
-6 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 600 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.