Snøskredvarsel for Vest-Telemark mandag 22.05.2017

1
Liten
Publisert:

Stabile forhold. Vær oppmerksom på våte løssnøskred i bratte fjellsider. Hold avstand til utløpssoner.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige værforhold vil være gunstig for stabiliseringen av snødekket. Soloppvarming og varme temperaturer kan gjøre at bindinger nede i snødekket svekkes av smeltevann. Dette kan lokalt gi glideskred, men omfanget er nok begrenset. Vær oppmerksom på våte løssnøskred og skavlbrudd i bratte fjellsider. Om natten kan det være nattefrost høyt til fjells som vil danne skare. Skredfaren vurderes til 1-liten.
Siste uka har det vært varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde. Det har ført til våt snøoverflate og en nedsmelting av ulike lag i snødekket høyt til fjells. Kraftig regn til topps på torsdag forventes å ha tatt knekken på det som var av vedvarende svake lag i snødekket. Snøgrensa ligger nå på ca 700-1000 moh avhengig av himmelretning og terreng. Siste døgn frem til søndag morgen er det kommet opp mot 4-11 mm regn, mest sør i regionen. Det har ikke vært frost siste døgnet.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.