Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 21.05.2017

1
Liten
Publisert:

Stort sett stabile forhold. Vær oppmerksom på våte løssnøskred i bratte fjellsider. Hold avstand til utløpssoner.

Skredfarevurdering

Etter tidligere sykluser med regn og varme høyt til fjells, er det ventet at snødekket vil drenere godt og tåle ny runde med regn og milde temperaturer. Vær oppmerksom på våte løssnøskred i bratte fjellsider. Mot kvelden ventes lavere temperatur og skaredannelse i høyfjellet. Skredfaren vurderes til 1-liten.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Siste uka har det vært varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde. Det har ført til våt snøoverflate og en nedsmelting av ulike lag i snødekket høyt til fjells. Kraftig regn til topps på torsdag forventes å ha tatt knekken på det som var av vedvarende svake lag i snødekket. Skredproblemene er derfor knyttet til våte skred og styres i stor grad av nedbør og varme. Snøgrensa ligger nå på ca 700-1000 moh avhengig av himmelretning og terreng. Siste døgn frem til lørdag morgen er det kun kommet ubetydelig med nedbør i regionen. Har ikke vært frost siste døgnet.
Fra lørdag ettermiddag ventes Ø-SØ frisk bris i fjellet. Tilskyende og etter hvert litt regn, først i sør. 5-12 mm nedbør. Mildt med plussgrader til topps. Søndag ventes skiftende bris, utover dagen dreining til V frisk bris i fjellet. Litt regn, opphold fra utpå dagen. 2-6 mm nedbør. Plussgrader omtrent til fjelltoppshøyde. Lavere temperatur mot kvelden, frost ned til ca 1000 moh.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.