Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 21.05.2017

Velg dato

1
Liten
Publisert:

Stort sett stabile forhold. Vær oppmerksom på våte løssnøskred i bratte fjellsider. Hold avstand til utløpssoner.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter tidligere sykluser med regn og varme høyt til fjells, er det ventet at snødekket vil drenere godt og tåle ny runde med regn og milde temperaturer. Vær oppmerksom på våte løssnøskred i bratte fjellsider. Mot kvelden ventes lavere temperatur og skaredannelse i høyfjellet. Skredfaren vurderes til 1-liten.
Siste uka har det vært varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde. Det har ført til våt snøoverflate og en nedsmelting av ulike lag i snødekket høyt til fjells. Kraftig regn til topps på torsdag forventes å ha tatt knekken på det som var av vedvarende svake lag i snødekket. Skredproblemene er derfor knyttet til våte skred og styres i stor grad av nedbør og varme. Snøgrensa ligger nå på ca 700-1000 moh avhengig av himmelretning og terreng. Siste døgn frem til lørdag morgen er det kun kommet ubetydelig med nedbør i regionen. Har ikke vært frost siste døgnet.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.