Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 23.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø i høyden, den kan ha dårlig feste til glatt skare. Ellers generelt stabilt og hardt snødekke.

Skredfarevurdering

Vind fra V-NV, og litt nysnø vil føre til pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot Ø-SØ. Siste dagers fokksnø kan ligge på glatt skare og trenger litt tid på å binde seg til underlaget. Små naturlig utløste skred kan forekomme i bratt solvendt terreng. Nederste del av snødekket består av smelteomvandlet snø i lavlandet og stort sett stabil fokksnø i fjellet. Snøskredfaren vurderes til faregrad 2-moderat.

Fokksnø

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Snøoverflaten består stort sett av fokksnø med varierende hardhet og tykkelse, eller mildværsskare i høyden. Mest fokksnø i østvendt terreng. Observatør meldte fredag om begynnende flakdannelse over ca 1000 moh. Lavere i terrenget ligger noe løs nysnø på overflaten. Høye temperaturer på dagtid har trolig ført til at det nå er gode bindinger i gammel fokksnø. Forøvrig finnes det et tykt, hardt og bærende skarelag høyt i snødekket som gjør det vanskelig å påvirke rester av et kantkornlag. Det er mest snø i østvendte fjellsider og lengst vest i regionen. Lørdag morgen stort sett minusgrader i fjellet, mye pent vær og kuling fra NV utsatte steder i høyfjellet.
Fra lørdag ettermiddag ventes NV periodevis liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Perioder med sol. Plussgrader opp til 700-900 moh midt på dagen. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om kvelden rolige vindforhold. Enkelte snøbyger lengst vest, 0-3 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 500-700 moh midt på dagen.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: svein loftsgarden (****)

i kommune: VINJE

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

50 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Løs fuktig snø ned mot bakken

Vær

Ikke nedbør -2.0 grader

Rapportert av: awa@nve.no (*)

i kommune: TINN

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hard skare

Fritekst

Noe vindtransportert snø som er hard, veldig mykt under det. hardt skatelag i bunn

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

150 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke observert -2.0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Rapportert av: Elisabet@obskorps (***)

i kommune: BYKLE

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

45 cm snødybde 3 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0.2 grader

Skredproblem

Ubunden snø

Stabilitetstest

Ikke gitt ECTN@0cmIkke spesifisert

Rapportert av: audun@svv (***)

i kommune: VALLE

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

2 cm snødybde 90 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Generelt her i region Vest-Telemark er den nå liten til stiv kuling fra vest. I tillegg snør det nå kraftig. Denne nysnøen legger seg nå i østvendte heng/leområder. Nysnøen er våt. I tillegg er det tåke, dvs dårlig sikt over 800 moh

Vær

Snø 2.0 grader

Skredproblem

Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Rapportert av: audun@svv (***)

i kommune: TOKKE

Skredhendelse

2 - Små Vått løssnøskred

Ulykke/hendelse

Skredet har gått naturlig i bratt, nordvendt terreng. Vet ikke tidspunktet for når skredet ble utløst. Påvirket ingenting